Psoriasisförbundet

Skördetid

Nyhet   •   Jan 11, 2016 14:00 CET

Psoriasisförbundet vänder trenden. Inflytandet ökar liksom medlemsantalet. När åren 2014 och 2015 summeras kan förbundet glädjas åt de största stegen framåt sedan 1963 då förbundet bildades.

2000-talet har inneburit en tid av ökat medialt brus och fallande medlemskap inom nästan hela organisationsvärlden. Fler föreningar slåss om utrymmet i tv, tidningar och radio och fler ska dela på statsanslag och insamlade medel. Kampen för bättre psoriasisvård till alla med psoriasis och psoriasisartrit har dock aldrig avstannat och när Världshälsoorganisationen 2014 beslutade om en psoriasisresolution fick medlemsländernas förbund bättre intressepolitiska verktyg, vilket i sin tur lockar nya medlemmar.

-Det är mycket glädjande att så många valt att bli medlemmar hos oss. Vi behöver vara många för att göra våra röster hörda när det gäller att sprida kunskap om psoriasis, både till allmänhet och till de som bestämmer inom vården. Ökat medlemsantal visar att psoriasis behöver tas på allvar. Det visar också på att den verksamhet, de aktiviteter som bedrivs lokalt- och regionalt har stor betydelse för oss med psoriasis eller våra anhöriga. Att regeringen beslutat om nationella riktlinjer för psoriasis gör att det också syns att vårt påverkansarbete bär frukt, kommenterar förbundsordförande Tina Norgren.

2015 blev alltså det första året sedan 2004 som Psoriasisförbundet ökade i medlemsantal. Sommaren 2015 år förekom Psoriasisförbundet i riksmedierna i ovanligt hög utsträckning och under hösten skapade förbundet sitt vårdpolitiska program tillsammans med vårdprofessionen. Workshops och seminarier varvades med kampanjer på lokal, regional och nationell nivå. Utifrån alla dessa faktorer beslutade sedan Socialstyrelsen att nationella riktlinjer bör skapas för psoriasisvården och innan året var slut tog även regeringen beslutet att så ska ske.

-Jag vill tacka alla medlemmar i vårt förbund! Varje medlemsavgift betyder ökade möjligheter till forskning om psoriasis, barn- och ungdomsverksamhet, aktiviteter i hela landet, spridning av kunskap, behandlingsanläggningar, Psoriasistidningen med 6 nummer per år och anställd personal som kan arbeta på daglig basis för oss medlemmars bästa. Sprid gärna budskapet vidare - ju fler vi blir, desto bättre kommer vi att få det. Självklart hoppas jag att alla ska vara eller bli nöjda med sitt medlemskap, säger Tina Norgren.

När nationella riktlinjer så småning om arbetats fram blir det Psoriasisförbundets uppgift att se till att dessa implementeras i alla landsting och efterlevs på alla enskilda hudkliniker. Ytterligare framtida frågor som kan stärka psoriasispatienterna är att olika psoriasisregister förbättras och att sjukdomen redovisas i Socialstyrelsens årliga rapport Öppna jämförelser. Psoriasisförbundet har idag 15603 medlemmar.

-Fler och nöjdare medlemmar i alla åldrar är ett av Psoriasisförbundets viktigaste mål. I verksamheten 2016 satsar vi särskilt på områdena forskning, vård- och behandling och då särskilt psoriasisartrit samt medlemsutveckling. Som medlem i Psoriasisförbundet ska man uppleva att förbundet gör skillnad i den egna vardagen. Kurs – och utbildningsverksamhet, föräldranätverk, digitala mötesplatser och Nyhetsbrev är konkreta exempel på aktiviteter 2016. Glöm inte att uppdatera dina kontaktuppgifter/e-postadress via hemsidan, avslutar kanslichef Camilla Sjölund Lundevall.

Text: Per Hånell