Sveriges Kommuner och Landsting

Skola i världsklass – ja, det går!

Nyhet   •   Jul 03, 2012 10:30 CEST

På SKL:s skolseminarium under Almedalsveckan var panelen enig om att det går att göra skolan bättre. Men på frågan om hur vi når dit var svaren skiftande.

– På frågan om det går att få en skola i världsklass svarar vi ja, sade Peter Gerlachfrån McKinsey & Co, som inledde seminariet med att redovisa slutsatser från ett skolutvecklingsprojekt som SKL och Stockholms stad driver med hjälp av McKinsey.

Projektet syftar till att höja kvaliteten i skolan och fokuserar på skolans interna processer och arbetssätt. Under våren 2012 har två skolor identifierat arbetssätt där det fanns utrymme för förbättringar. Dessa var: att skapa effektiva möten, att lärarna har gemensam undervisningsplanering och att lärare ska coacha varandra.

Instämmer ni i att det går att få en skola i världsklass? Panelen svarade med ett unisont ja. Vad är viktigast att satsa på för att nå dit?

– Satsa på ledarskap! Det handlar om att bygga relationer mellan skolledare och lärare och skapa förutsättningar för kvalitativa möten. Det behövs förslag och goda idéer för att bryta gamla traditioner i skolan, sade Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

– Det handlar om att göra rätt instanser. Förändringar måste genomföras på ett medvetet sätt, mycket av det som pågår inom skolan är vi omedvetna om, sade Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet.

– Lärare och rektor måste båda ta sitt ansvar. Skollagen skärper rektorns ansvar, samtidigt har rektorn svårt att hinna med. Den administrativa bördan måste begränsas. Den inre organisationen måste rektorn få stöd med, sade Matz Nilsson.

– Bara genom att beskriva verkligheten kan vi förändra den. Ett systematiskt arbete måste vara grunden för förändringar, sade Marie-Louise Rönnmark, vice ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

– Det är hoppfullt att mycket som kommer fram i projektet känns som självklarheter, det går att åstadkomma stora förändringar på kort tid som kommer gynna eleverna, sade Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

– Det som är kul med det här projektet är att det är mer lösningsorienterat än vad man är van vid. Men varför ser inte rektorn detta ändå? Det är ett misslyckande. Man har inget underifrånperspektiv. Eleverna har inget inflytande och ingen möjlighet att kräva en god utbildning och ansvar från skolan, sade Samir El-Sabini, ordförande i SECO, Sveriges elevkårer.

Panelen fick många frågor från publiken, bland annat ställdes frågan: Vad kan vi göra för att få saker att hända? Ska SKL ta en starkare roll, hur gör vi nu?

– Ett av SKL:s fokusområden är bättre resultat i skolan, vi har tagit en tydligare roll inom skolutvecklingen under senare år. Nästa konkreta åtgärd är att sprida resultaten och erfarenheterna av det här projektet till andra kommuner, sade Maria Stockhaus.

– Det här är ett bra projekt som beskrivs, det är positivt och lyfter möjligheterna. Kritiken behöver vi inte i samma omfattning, lyft läraren, lyft rektorn så får vi en stolthet i skolan, sade Matz Nilsson.

– Sluta med shame and blame; vi måste ha en nationell samling och sluta skylla på varandra, fler måste bli lärare, avslutade Eva-Lis Sirén.

Från vänster: Samir El-Sabini, ordförande i SECO, Sveriges elevkårer, Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, Marie-Louise Rönnmark, vice ordförande i SKL:s utbildningsberedning, Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning, Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Skola i världsklass – ja, det går! (pdf-dokument, nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med skolfrågor

Se seminariet i efterhand

SKL i Almedalen