BIG BAG

Skola rivs, med eleverna kvar i klassrummen.

Nyhet   •   Feb 12, 2014 11:01 CET

  Att riva en skola med eleverna kvar i lokalerna är kanske inte vardagsmat, men för Miljörivarna och Corvara leder inte elevernas närvaro till några sömnlösa nätter. Sedan några veckor är man i full gång att riva stora delar av Högalidskolans innandöme. Läs historien om hur det går till.

miljorivarna-montage

För Johan Nonnen, platschef vid Corvara, är säkerheten främsta fokus. Inte bara vid en skola, utan på varje rivningsprojekt.

Bygget beräknas pågå i tre år. Rivning och ombyggnad sker etappvis, ett hus i taget. Därför kan skolan fortsätta sin verksamhet under hela byggtiden, utan svårare störningar. När allt är klart ståtar Högalidsskolan med nya moderna lokaler, men med husets karaktär bevarad även på insidan.

– Miljö och Säkerhet är främsta fokus vid modern rivteknik, berättar Johan Nonnen, Platschef. Det låter kanske extraordinärt och riskfyllt att arbeta med byggkranar och tunga transporter vid en skola, men samma krav på säkerhet gäller vid alla byggen.

– Marken kring byggnaden vi river är inhägnad och låst. Ingen kan passera utan id-kort och utan skyddshjälm och annan säkerhetsutrustning. Lastbilar måste ha ledsagare vid arbetsplatsen för att säkerställa att inga människor vistas i närheten.

– Men säkerhetsarbetet har påbörjats långt innan rivarna är på plats, säger Johan. Ett par veckor innan rivstart går jag och ytterligare en arbetsledare igenom hela byggnaden. Vi  planerar hur rivningen ska genomföras säkert och effektivt. T.ex. tar vi prover för att finna Asbest, PCB och andra hälsovådliga ämnen. Vi upprättar en rivningsplan för att lämna så rena fraktioner som möjligt, d.v.s. vi källsorterar så noga vi kan.

Miljorivarna-4

För ett par dagar sedan stod här en skorsten. Lennart Ohlsson heter mannen som sten för sten förpassat den via skottkärra och lyftkran till en väntade container.

– Vi planerar allt i minsta detalj, fortsätter Johan. Men det gäller att ständigt vara beredd på att något oplanerat inträffar. Vi rör oss i gamla byggnader och det är viktigt att jobba med eftertanke. Stanna upp för att ta nya prover eller förstärka skydd kring konstruktioner som kan misstänkas rämna på oväntade sätt.