Moderaterna i Hedemora

Skolbesök i Hedemora av Moderaterna

Nyhet   •   Feb 24, 2014 13:03 CET

Love Häggkvist, 2:e vice ordförande i Bildningsnämnden och Melker Andersson, oppositionsråd har gjort ett besök på högstadieskolan Vasaskolan i Hedemora och där träffat och samtalat med skolans rektorer Curt-Åke Larsson och Anette Rönnberg.

Hösten 2013 lades högstadiet i Långshyttan ned och eleverna flyttades då till Vasaskolan.

Omställningen har fungerat bra - eleverna har funnit sig väl tillrätta och sägs trivas bra i sin nya skolmiljö. Dock tycker eleverna att det är jobbigt med de längre skoldagarna, som flytten har inneburit. Det har också varit problem med att få busstrafiken att fungera på ett tillfredsställande sätt, med bl.a. överfulla bussar på morgonen. En del tar 6-bussen på morgonen för att slippa stå, med tidigt ankomst till skolan, vilket i sin tur bidragit till ökad skadegörelse i skolan.

Inför ht-14 sägs det att vissa föräldrar drar sig för att placera sina 7-or i Vasaskolan.

Lärarna får lägga mycket tid på att skapa studiero i klasserna. Det finns stora behov av extra stöd i årskurs sju. Det är svårt att få lärarna att anamma nytt sätt arbeta. Den s.k. USKEN är ju borttagen sedan många år tillbaka. På Vasaskolan skall man inför hösten pröva man 16 timmars undervisning kombinerat med 6 timmar som extra resurs i klass. Läxhjälp erbjuds på torsdagar, som eleven kan anmäla som ett ”extra val”.

Ett par gymnasieelever hjälper också till med läxor en gång i veckan.  Gymnasiematte erbjuds också i åttan och nian. 

Skolan har nyligen haft besök av Skolinspektionen, som lämnat kritik i sex punkter. Bl.a. kritiserar man att skolan har två rektorer, vilket nya skolagen inte tillåter. Kravet på en rektor per skola skapar problem på en skola av Vasaskolans storlek med 397 elever och 55 anställda med utvecklingssamtal och andra åtaganden, där det är lättare med olika stödfunktioner på en stor skola med t.ex. 1 000 elever.  

Från ht-13 har fem tjänster som Förstelärare införts med statligt stöd.  Från ht-14 har man ansökt om medel för ytterligare tretton tjänster inom kommunen. Vasaskolan har dock f.n. ingen ”förstelärare” Det är viktigt att hitta formerna för hur ”förstelärarna” ska användas, så att det inte bara blir ett lönepåslag med 5 000 kr i månaden. Detta kan hos vissa lärarkolegor uppfattas som en konstruerad hierarki med införandet av ”förstelärare”.


Love Häggkvist, 2:e vice ordförande i Bildningsnämnden

Melker Andersson, oppositionsråd