Grontmij

Skolundervisning flyttar ut till Lommas nya stadspark

Nyhet   •   Okt 05, 2012 12:00 CEST

Fladängsparken är en integrerad del i Lomma hamn-projektet i Lomma kommun. Målet med den nya parken har varit att skapa en mötesplats med olika händelsepunkter där alla åldrar kan trivas. Grontmijs landskapsarkitekter, som ligger bakom designen, har också velat bevara ett stort antal befintliga växter och träd utifrån ett hållbarhetstänk. Resultatet är en park med en naturdel och en mer klassisk stadsparkslik del. Nu står den redo att tas i bruk.

- Det här har blivit ett lyft för hela Lomma, säger Lennart Persson, stadsträdgårdsmästare i Lomma kommun. Nu har vi också fått en ”finpark”, som kan serva både allmänhet och eleverna på skolan bredvid.

Anslutningen till Höje å har fått stor betydelse för slutresultatet. Längs med vattnet hittar man en strandpromenad i form av ett trädäck, böljande vassväxter och mjukt formade trämöbler. Båtägarna känner sig nöjda med att det kommer att vistas människor på området framöver. Det anses förebygga vandalisering och stölder nere i småbåtshamnen.

- Ja, parken är faktiskt ett lyft för alla intressegrupper i det här. Det finns ingen annan park i Lomma i storleksordningen, säger Lennart Persson.

Den nya mötesplatsen är tänkt att utgöra ett komplement till bostadsområdet nere i Lommas nya hamn. Men också till skolmiljön, som Grontmij designat, på den nybyggda f-3-skolan alldeles intill. Fladängsskolan jobbar mycket med utomhuspedagogik, där de flesta klasser har minst en halv till en dag per vecka då de är ute. I fokus står hälsa och miljö.

- Vår idrottslärare ser väldigt positivt på den nya slingan och pulkabacken, men vi flyttar ut alla ämnen på våra utedagar, så här kommer det att pågå både matematik och svenska, berättar Marie-Christine Cronholm, rektor för Fladängsskolan. 

Det finns inga trafikstråk som barnen måste passera. Det enda som skiljer skolgården från parken är en liten grind, vilket förenklar logistiken för lärarna under utedagarna. 

- Vi har varit utomhus innan också, men med den här parken blir det fantastiskt. Barnen är entusiastiska inför miljön. De älskar att vara ute!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Fladängsparken
Lomma kommun expanderar med nya bostadsområden och skolor. Den tidigare anonyma Fladängsparken har gått från att vara en sliten, anonym och mindre välkomnande park i utkanten av Lomma centrum till att bli en park som utgör en del av centrum. Med sitt läge mot Höje å har den en unik vattenfront, med promenaddäck och rekreationsmöjligheter med bland annat planteringar och specialritade möbler.

Grontmijs landskapsarkitekter, Jonas Jiborn, Henrik Näsström och Sofia Calles, har skapat en attraktiv och aktiv stadspark för människor att mötas i. Här finns möjligheter för en mängd olika händelser och aktiviteter. Som en av målpunkterna i parken har en specialdesignad skateboardanläggning byggts, detta i samarbete med Bryggeriet i Malmö. De stora fria gräsytorna ger möjligheter för diverse idrottsaktiviteter och här finns en exakt 400 meter lång grusgång, som passar för tidtagning. Längs med gångstigen i parken finns en grusyta för boulespel, mötesplats med vattenspel och blomsterprakt samt platser för lek, både spontan i skogspartier och vid lekutrustning. Man rör sig i parken genom olika slags rum, avgränsade av varierande typer av vegetation och topografi.

Parkens befintliga vegetation har setts över och kompletterats med ett brett utbud av träd, buskar och perenner.