Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Skriva fordonets försäkring på något av barnen, kan göra dig helt utan försäkringsersättning

Nyhet   •   Feb 29, 2016 10:07 CET

Du ska visa att du är bilens rättmätige ägare och huvudsaklige brukare enligt försäkringsvillkoren 

Många, ofta helt ovetandes om risken med det, skriver sitt fordons försäkring eller det man gemensamt ska bruka med sin son, dotter eller kanske styvbarn om man har en sådan relation. Det kan bli en dyr note i slutänden. Man vaggas kanske in i en falsk trygghet när bolagen regelmässigt frågar om någon under 24 år ska framföra fordonet. Att ens barn då skulle få bruka bilen synes som en självklarhet, det är långt ifrån verkligheten. I varje fall om man vill vara säker på att få ut sin ersättning när olyckan varit framme. 

Vem är det som egentligen brukar fordonet? Du eller barnen? 

Det är inte sällan heller så att man i regel använder sitt fordon mindre än en 18-åring som precis har fått körkort. Man kanske till och med skaffar ytterligare ett fordon så man alltid har en bil när man behöver då många med nya körkort gärna åker ut och kör lite extra. 

Det finns flera faktorer som påverkar försäkringsbolagens beslut

När ett fordon anmälts krockat eller liknande ser bolagen kanske att just ägaren till detta fordon har flera fordon skriva på sig, dessutom har försäkringstagaren kanske eller eller flera barn i körklar ålder i samma hushåll eller på annat ställe. Bolagen börjar då gräva lite djupare och ser exempelvis till vem som betalat bilen eller handpenningen, är det försäkringstagaren är detta ett bra exempel, men har exempelvis avbetalningarna som gått till något av barnes konto exv. på autogiro, samtidigt som kanske även sonen eller dottern i familjen även tagit fordonet till reparationer, besiktningar osv. Bolagen använder även sociala medier som Facebook för att se om barnen tagit bilder på sig själva och fordonet och kanske till och med skrivit i inlägget att "det är min bil" eller något liknande. Då kan goda råd vara dyra. 

Du har som försäkringstagare bevisbördan för försäkringsfallet, så även här

Det är du som hävdar skada som ska bevisa att skadan skett på det sätt du hävdar. Kanske mer relevant i sammanhanget är att du också ska styrka innehavet av din egendom, i detta fall att du är fordonets rättmätige ägare och huvudsakliga brukare. Det är du inte om du använder fordonet i mindre utsträckning än dina barn eller om bolaget anser så och du inte lyckas bevisa motsatsen. 

Det behöver inte vara dina barn som är inblandade i olycka för att du ska bli utan ersättning utan det räcker med att bolagen fått tag på halmstrået då betalas inte ersättning ut även om fordonet skulle ha vandaliserats på parkeringsplatsen eller brunnit upp för att nämna några exempel. 

Försäkringsbolaget kommer hävda att anledningen till att det är du som står som ägare på fordonet är endast för att komma undan en dyr försäkringspremie, vilket innebär att du blir helt utan ersättning. Fordonets ägare enligt bolagen ska enligt villkoren vara rättmätig ägaren och huvudsaklig brukare av fordonet för att uppfylla försäkringsvillkoret. 

Många blir utan ersättning i dessa frågor även vid höga värden

Bolagen tar alltså sikte på olika verkstäder fordonet besökt och pratar med dem, de kontrollerar med bilbesiktningen - vem som framförde fordonet dit och vad som sades, hur olika betalningar för fordonet har gått till osv. Relativt enkelt kan bolagen på detta sätt få tillräckligt med kött på benen för att neka dig ersättning från fordonsförsäkringen i sin helhet. En anledning är, förutom att undkomma ansvar, givetvis att hålla nere försäkringspremierna för kollektivet som sådant, men många hederliga försäkringstagare med rent mjöl i påsen hamnar i detta ersättningsvakuum.

Man ska inte fuska med försäkringen och detta är ett av bolagens svar på problemet

Men också många hederliga försäkringstagare hamnar i bolagets undantagsnät i just dessa frågor. Gränsen vem som är fordonets huvudsaklige brukare är mycket flyktig och det kan handla om tillfälligheter som gör att helt skilda beslut i frågan blir avgörande när det kommer till om ersättning med anledning härav. Jurist, Jesper Andersson

Försäkringsjuristerna Stockholm