MedieMakeriet

Skyltstolpar i limträ

Nyhet   •   Dec 14, 2011 14:14 CET

Trästaden Skellefteå fortsätter att leverera nya och intressanta produkter.

Miljövänligare skyltlösningar i limträ från Skellefteåföretaget Zone Systems är den senaste i raden ut på marknaden.

Resultatet av det lokala näringslivssamarbetet kommer snart att synas ute vid Skellefteå Airport.

Skellefteå kommun jobbar hårt med att marknadsföra staden som en riktig trästad och det med all rätt. 

Regionen är till exempel världsledande inom miljöinriktat industriellt träbyggande.

Något som forskning i träteknik vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) på Campus Skellefteå och träföretagen, bland annat Martinsons i Bygdsiljum, har lagt grunden till.

Trästad 2012

Kommunen deltar också i det riksomfattande projektet Trästad 2012.

Det är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus med syftet är att utveckla svensk kompetens och teknik. 

Målsättningen med projektet är att på sikt skapa en global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik.

– Vi har varit lite dåliga på att visa upp vår kunskap tidigare, berättar den kommunala processledaren Örjan Kallin i Skellefteå Tidningen.

Smäcker lösning

Även andra företag i regionen drar sitt strå till stacken genom att erbjuda och leverera spännande träinnovationer. Skylttillverkaren Zone Systems är det senaste lokala företaget att ta fasta på fördelarna med trä som råmaterial i sina produkter.

– Skyltlösningar i limträ möjliggör smäckra lösningar som ger våra produkter helt nya dimensioner designmässigt, tycker VD-n Anders Karlsson.

Valet av material ligger också helt rätt i tiden.

Miljövänligare material

– Limträ är hållbart, både konstruktionsmässigt och när det gäller miljöpåverkan. Det har en livslängd på 20 år och materialet är enkelt att återvinna, konstaterar han.

Företagets beräkningar och tester visar att skyltar konstruerade i limträ klarar av de krav som ställs på vindlast.

– Vi lovar att våra produkter ska stå kvar på backen om det blåser mycket, berättar design- och produktutvecklaren Pontus Ågren på Zone Systems.

Den stora fördelen med limträ är att det är ett miljövänligare material jämfört med klassiska skyltmaterial som stål och aluminium.

Klimatneutralt

– Trä är ett av få byggmaterial som är klimatneutralt, berättar Pontus Ågren.

Materialet förbrukar nämligen mindre energi i produktion, transport och slutlig bearbetning än andra jämförbara byggmaterial.

Martinsons i Bygdsiljum, som tillverkar skyltstolparna, använder till exempel bara råvara från närområdet och det minimerar långa och miljöbelastande transporter.

– Materialet binder också mer koldioxid än det släpper ut under sin livscykel, förklarar Pontus Ågren.

Lokalt samarbete

Den nya skyltlösningen är dessutom frukten av ännu ett samarbete inom det lokala näringslivet.

– När man börjar arbeta med nya material, som i det här fallet limträ, är det ovärderligt att få erfaren hjälp av andra företag som exempelvis Martinsons som verkligen kan sin sak. Samarbeten av det här slaget stärker hela bygden på sikt, hävdar VD-n Anders Karlsson på Zone Systems. 

Den första lokala affären är redan i hamn och beställare är Skellefteå Airport. 

– Det är alltid kul att få visa upp sina produkter på hemmaplan och den här affären kan ju också öppna upp dörrarna till övriga flygplatser i landet.

Lokal affär

Skellefteå Airport har köpt in två stora reklamskyltar som ska placeras ut längs vägen till flygplatsen.

– Flygplatsen genomgår för närvarande en större renovering och i det arbetet värnar vi om att lyfta fram lokala företag, berättar VD-n Robert Lindberg på Skellefteå Airport och tillägger:

– Det är viktigt att den lokala flygplatsen, som är så betydelsefull för hela bygden, speglar de innovativa företagen i regionen.

Ekonomisk satsning

Flygplatsen i Skellefteå har närmare 300 000 resenärer per år.

– Vi är en av de snabbast växande flygplatserna i landet just nu.

De nya reklamskyltarna, som ska stå på plats så fort som det bara är möjligt och vara bokningsbara från årsskiftet, kommer därför att bli en bra marknadsföringskanal för flygplatsen.

– Skyltarna lär också hjälpa vår ekonomi på sikt, säger Robert Lindberg.

P-O Sjödin

MedieMakeriet

Fotnot:

En riksomfattande bensinkedja, ett lokalt företagshotell och en restaurang i Stockholmsområdet har också köpt nya skyltar som är konstruerade med en bas av limträ.

Fakta / Zone Systems

Skylttillverkaren har sina rötter i Karlssons Skylt, sedermera MDI, i Skellefteå. 

Den stora produkten var initialt vindstativ eller så kallade trottoarpratare.

Digitala skyltar såg dagens ljus för cirka fem år sedan och i dag levererar företaget skyltlösningar i form av klassiska skyltar, ljus-, LED- och digitala skyltar. 

Det stora genombrottet kom med kunden McDonalds och i dag finns företagets skyltar i 78 länder i världen. 

Fakta / Martinsons

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier med huvudkontor i Bygdsiljum utanför Skellefteå. 

Koncernen består av ett antal separata bolag, har cirka 400 anställda och omsätter drygt en miljard kronor.

Den förädlar den norrländska skogen till högkvalitativa trävaror, moderna limträprodukter och färdiga funktionslösningar som ligger till grund för ett modernt byggande som tar ansvar för den gemensamma livsmiljön.

Koncernen är en av branschens tongivande företrädare för byggande i trä i Sverige och i utlandet.

Fakta / Skellefteå Airport

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats.

Skellefteå kommun tog över flygplatsen från Luftfartsverket den 1 april 2010 och

bildade ett särskilt företag, Skellefteå Airport, för att driva den fortsatta verksamheten.

Sedan övertagandet har antalet passagerare ökat kraftfullt.

Flygplatsen har under 2011 haft sju direkta destinationer. Stockholm Arlanda (SAS), Barcelona (Ryanair),

Jakobstad och Helsingfors (FlyBe), Antalya och Marmaris (Detur) samt Rhodos (Apollo).