Knycer AB

Smart torkskåp bland bästa produkterna på TopTen - Naturskyddsföreningen

Nyhet   •   Jul 15, 2013 10:40 CEST

Det är allmänt bekant att gamla värmetorkskåp är stora energislukare, men att det finns alternativ är inte lika välkänt. Malmöbaserade Knycer har utvecklat ett kondenstorkskåp som har listats som en av de mest energisnåla produkterna hos TopTen Sverige.

- Vi väldigt stolta och glada för detta! säger Monica Hallworth, VD för Knycer. Vår teknik efterliknar naturen själv och torkar tvätten som en sommarbris.

Att energieffektivisera innebär bland annat att inte använda mer energi än vad som är nödvändigt för att utföra våra dagliga sysslor. TopTen är ett EU initiativ för att hitta de mest energisnåla utrustningarna i Europa och i Sverige det är Naturskyddsföreningen som håller i projeket.

- Jag vill skapa lösningar som gör det lätt att göra rätt, förklarar Monica Hallworth.
Hos Knycer kallar vi det "Sunt förnuft i teknikens framkant".


. . . . . . .

Mer information om Knycer och TopTen:

Läs mera om Toptensverige 

Knycer är ett privatägt, entreprenörsdrivet företag med stöd från Energimyndigheten, Tillväxtverket och Vinnova.

År 2012 utsågs Knycer till Årets Framtidsföretag av EEF med motiveringen:

"Världens resurser är inte oändliga. Inte heller energitillgångarna. Effektivare energianvändning är därför ett måste i alla lägen. Inte minst i våra enkla och mycket vardagliga bestyr. Det är inte ”rocket science” vi behöver så mycket som sunt och eftertänksamt förnuft.

Det finns många tekniska lösningar som är till nytta för kunden (och energin) om man bara hanterar apparaterna på det sätt som konstruktören fokuserat sig på. De tenderar att låsa användaren i ett beteende som kanske inte alltid är det bästa. De är inte flexibla.

Knycer har med sitt torkskåp med avfuktare istället för uppvärmning visat just hur förnuft och flexibilitet kan få plats i vår vardag. Genom att sammanföra torkskåp och avfuktning på samma plats skapade Knycer förutsättningen för att den bättre tekniken skulle kunna utnyttjas i den lilla skalan.

Deras design innebär dessutom att man inte är låst vid den tekniska grundlösningen – om vädret så tillåter rullar man ut torkställningen i solen och låter tvätten lufttorka istället. Vilket är ännu mer energieffektivt!"   http://eef.se/knycer-ar-arets-framtidsforetag-2012/