Oxyma Innovation

Snabbare tempo kräver nya processer

Nyhet   •   Okt 23, 2012 22:48 CEST

Sport & Outdoor-företaget Silva har den ledande positionen på marknaden för kompasser. Nu är Silvas strategi att bredda sortimentet och därmed lägga mer fokus på produktutveckling. Det har i sin tur resulterat i nya processer för utvecklingsarbetet.

Tidigare hade Silva en mer traditionell syn på produktutveckling. Men trots en väl genomtänkt produkt som var utrustad med flera funktioner, hände det att gensvaret från marknaden uteblev.

- Numera utgår vi alltid från att tekniken ska hjälpa kunden att uppfylla ett behov. Därför behöver vi vara ute mer bland användarna och även lyssna på vad våra butiker behöver, berättar Per Wååg som är utvecklingschef på Silva.

Öppen dialog med ett bra nätverk
Hur har det här tankeskiftet påverkat Silvas organisation? Per Wååg svarar att det är viktigare att Silva som bolag kan omsätta idéer och kundbehov till realiserbara produkter. Därför består utvecklingssidan av generalister som köper in spetskompetens och timmar.

- För oss gäller det att ha bra beställarkompetens. Vi ägnar ganska mycket tid till att träffa våra leverantörer och är öppna med våra utmaningar. Då kan vi väcka tankar hos dem som gör att vi lättare hittar lösningar. Vi förväntar oss att våra leverantörer visar ny teknik, t ex om det har kommit en ny lysdiod till pannlampor. Då kan vi gemensamt fundera på hur vi kan tillämpa det.

Delaktighet skapar bra dynamik och Per Wååg poängterar att det är viktigt för Silva att bygga upp ett bra nätverk - nätverket blir lika viktigt som personerna på utvecklingsavdelningen.

Time-to-market och lean som ledord
Tidigare var tumregeln att produktutvecklingen ska ta fram en produkt som sedan sätts på marknaden. Men det fungerar inte idag, menar Per, så mycket tid har man inte.

- Har du 18 månader från idé till färdig produkt så tar bara införsäljningen till kedjorna 8 månader. Vi jobbar istället parallellt för att kapa tid. Om du har bra relationer till dina återförsäljare kan du visa produkter som inte är färdiga.

För att matcha den här marknadssituationen har Per Wååg också förändrat processen för utvecklingsarbetet. Numera är alla funktioner i företaget integrerade i produktutvecklingsprocessen och man arbetar med lean-perspektiv.

- En av de stora utmaningarna med lean produktutveckling är att företagen måste komma över den kulturella biten. Förut kunde man få höra att ”det här är inte mitt jobb”! På Silva har vi gjort resan med en kulturförändring för att varje person i gruppen ska få ägarskap och ansvar för sina aktiviteter och insatser. Nu fungerar det tvärfunktionella arbetet väldigt bra.