Norrköping Science Park

Snart börjar höstens omgång av Start Up!

Nyhet   •   Sep 04, 2014 13:12 CEST

Hösten är här och nyföretagarutbildningen Start Up hos Norrköping Science Park slår den 10 september upp portarna för höstens kursdeltagare. Vi satte oss ner med Nina Lindahl, ansvarig för Start Up, för att ta reda på mer.

En ny arbetsmetod

Årets upplaga av Start Up kommer att utgå från Business Model Canvas, en metod för att utveckla nya eller utvärdera existerande affärsmodeller och företag. Deltagarna kommer i och med Business Model Canvas att arbeta med sitt erbjudande och sin affärsidé på ett mer handfast och praktiskt sätt än i tidigare upplagor av Start Up. Mer fokus kommer att ligga på att utvärdera sitt företagande med hjälp av olika seminarier och workshops, samt att fortsätta med den processen även mellan träffarna:

”Kursen kommer i år innebära mer arbete mellan träffarna, till exempel att fundera kring vissa frågeställningar. Det är viktigt att processen med att starta företaget hålls igång och att deltagarna jobbar aktivt med den även mellan träffarna, säger Nina Lindahl, ansvarig för Start Up.”

Föreläsarna är en mix av nya och gamla coacher som alla kommer att ha föreläsningar och workshops inom sin speciella kompetens. På sikt kommer även deltagare från tidigare omgångar av Start Up att bjudas in till inspirationsföreläsningar och träffar. Nina berättar:

”Tanken är att det ska bli tillfälle för nya och gamla deltagare att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Samtidigt ska dessa träffar bli en möjlighet för deltagarna att knyta viktiga företagskontakter, det här kan ju faktiskt vara ett av Norrköpings största nätverk."

Att nå ut med sitt erbjudande 

Något som blir allt viktigare för företagare är vikten av att kunna nå ut med sitt erbjudande i de olika kommunikationskanaler som finns till förfogande: ”Vikten av sociala medier och vilka kanaler som finns är till exempel något som förändrats radikalt på bara några år. Idag finns verktygen för att få ut ett budskap, marknadsföra en produkt eller etablera ett varumärke tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare.”

I samband med detta kommer deltagarna även att i större utsträckning reflektera och arbeta med sig själva i förhållande till sitt företagande:”

Vi vill lyfta personen bakom företaget så att deltagarna ska bli varse sina förutsättningar och jobba utifrån dessa, snarare än att se eventuella tillkortakommanden som hinder, menar Nina.

”Strykbrädan – arbetsplats, nätverk och motivation
Efter Start Up:s slut har deltagarna möjlighet att hyra arbetsplats hos Norrköping Science Park i huset Strykbrädan till rabatterat pris med fortsatt coachning under ett helt år. Något som kan vara till fördel på mer än ett sätt:”

Det är en enorm fördel att bo här; du får en tillhörighet och kollegor från en mängd olika branscher. Här kokar det av näringslivsaktivitet, du blir inbjuden till företagsaktiviteter och det krävs inget aktivt engagemang för att hålla den sociala ångan uppe. Nätverkar gör du både på lunchen eller kafferasten.”

Mot ett långsiktigt företagande Målsättningen med Start Up är att låta processen med att starta ett företag ta den tid som behövs. Fokus ligger främst på att få deltagarna att hitta rätt:”

Det spelar ingen roll när eller om ett företag startas efter Start Up:s slut, huvudsaken är att våra deltagare hittar rätt. Det gör att vi har ett stort fokus på att utvärdera deltagarnas erbjudande och coacha dem för att de ska lyckas på lång sikt. Vi vill inte forcera fram företag, utan vill att deltagarna ska få en ärlig utvärdering av sitt erbjudande och sig själva som företagare. Sen tar vi det därifrån.”

Grundat: 2006

Verksamhet: Start Up är en kostnadsfri nyföretagarutbildning som anordnas av Norrköping Science Park. Kursen sker på 15 kurstillfällen kvällstid.

Antal kursdeltagare per omgång: ca 40

Intresserad? För att få veta mer om eller anmäla sig till höstens Start Up: http://www.nosp.se/starta