Polarforskningssekretariatet

Snömätning ett led för att förstå klimatuppvärmningens effekter

Nyhet   •   Nov 21, 2011 09:00 CET

Snabba förändringar av snösmältning och is i polarområdena är orsakade av det senaste århundradets klimatuppvärmning. Då måste vi övervaka förändringarna av snötäcket och utbredningen i dessa regioner, och skaffa oss djup kunskap om snötäckets egenskaper. Det säger Susanne Ingvander vid Stockholms universitet i en avhandling som bygger på digital bildbehandling av snökornsprover.

– Det är lättare att mäta snö i fält i vår närhet och där människor bor jämfört med avlägsna trakter som våra polarområden, säger Susanne Ingvander, doktorand vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi på Stockholms universitet. Fjärranalys är ett givet verktyg av det skälet att man kan uppskatta snötäckets rumsliga och tidsmässiga fördelning. Men det krävs ingående kännedom om snötäckets egenskaper. Det är egenskaper som snödjup, densitet, islagring och partikelstorlek.

Resultaten från avhandlingen visar att mer detaljerade och högupplösta mätningar, i både tid och rum, av snöpartikelstorlekar i fält kan förbättra tolkningen av aktiva och passiva satellitsensorer. Informationen leder till avsevärt förbättrade uppskattningar av snöns karakteristik i avlägsna områden.

Avhandlingens metod bygger på objektorienterad bildbehandling av digitala bilder av snökornsprover och baseras på en serie befintliga metoder. Resultatet av analysen ger en kontinuerlig fördelning av snöpartiklarnas storlek i ett prov snarare än medelstorlek för provet. Metoden ger stora mängder grunddata som kan omanalyseras och som inte påverkas av användaren.

Susanne Ingvander har använt metoden under en expedition med Polarforskningssekretariatet i Dronning Maud Land i Antarktis 2007/08, samt i Järämä och Tarfala i norra Sverige.

– Genom att gå från visuella tolkningar av snökornsstorlek till digitala bildbehandlingsprocesser förbättras de befintliga tolkningarna av snöns partikelstorlek, säger Susanne Ingvander.

För ytterligare information, kontakta
Susanne Ingvander, 08-16 10 46 eller 073-364 62 66
susanne.ingvander@natgeo.su.se

Foto: Per Holmlund, Stockholms universitet