NS Sensus

Socialstyrelsen JO-anmäls

Nyhet   •   Feb 24, 2013 11:34 CET

Socialstyrelsen har skyldighet att utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare värna allmänheten och rättssäkert handlägga anmälningar från allmänheten.

Här har Socialstyrelsen bl.a. underlåtit och undanhållit att rättssäkert handlägga anmälan, 2 ggr. avslutat ärenden som Socialstyrelsen har ansvaret att fullfölja granskning i, att utifrån bl.a. att anmälningarna har grund i EU-rättigheten till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård och av sedan tidigare beslutat av Sveriges riksdag.

Förmodligen då i avsikt att skydda landsting och deras skyldighet om att informera/erbjuda  bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU, vilket icke är Socialstyrelsen uppdrag utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.
Du läser hela JO anmälan av Socialstyrelsen via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2013/02/JO-anm%C3%A4lan-av-Socialstyrelsen-20130224.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättighet vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se