Maze Media Group AB

Sökordsoptimering viktig för e-handelsbutiken

Nyhet   •  Nov 19, 2010 11:37 CET

Nästan alla internetanvändare har någon gång handlat via internet. Samtidigt är konkurrensen bland e-handlare hård och konsumenten kan enkelt jämföra olika butiker och erbjudanden före ett köp. Att få trafik till butiken är utan tvekan en av e-handelsföretagets svåraste utmaningar. Vilket är då det bästa sättet för e-handlare att synas enligt dem själva?

Vanligast att använda sökmotorer inför köp

Handelns Utredningsinstitut följer, tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. I deras nyutkomna e-barometer för andra kvartalet 2010 framkom det att svenska e-handelföretag ansåg att den absolut viktigaste metoden att marknadsföra och informera om företagets verksamhet och produkter var genom sökordsoptimering.

E-handlarnas beteende

Undersökningen visade också hur konsumenterna rangordnade de marknadsinsatser e-handeln gjorde.   Resultatet visade att e-handlare använder sig av både digitala och fysiska källor för att inspireras till köp. Den populära produktkatalogen som många e-handelsföretag använder sig av fortsätter alltså att spela en viktig roll för dagens e-handel för såväl företag som för konsumenter. I kombination ger en digital och fysisk marknadsföringsinsats en bra grundförutsättning för att kunden ska hitta till e-handelsbutiken.

En slutsats som Arne Andersson, e-handelsspecialist på Posten, drar av resultaten för andra kvartalet 2010 är att framgångsfaktorn för e-handelsföretagen är att kombinera digitala verktyg som sökordsoptimering och sociala medier med traditionella fysiska verktyg så som en produktkatalog.

Läs hela undersökningen här

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.