Maze Media Group AB

Sökordsoptimering viktig för e-handelsbutiken

Nyhet   •   Nov 19, 2010 11:37 CET

Nästan alla internetanvändare har någon gång handlat via internet. Samtidigt är konkurrensen bland e-handlare hård och konsumenten kan enkelt jämföra olika butiker och erbjudanden före ett köp. Att få trafik till butiken är utan tvekan en av e-handelsföretagets svåraste utmaningar. Vilket är då det bästa sättet för e-handlare att synas enligt dem själva?

Vanligast att använda sökmotorer inför köp

Handelns Utredningsinstitut följer, tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. I deras nyutkomna e-barometer för andra kvartalet 2010 framkom det att svenska e-handelföretag ansåg att den absolut viktigaste metoden att marknadsföra och informera om företagets verksamhet och produkter var genom sökordsoptimering.

E-handlarnas beteende

Undersökningen visade också hur konsumenterna rangordnade de marknadsinsatser e-handeln gjorde.   Resultatet visade att e-handlare använder sig av både digitala och fysiska källor för att inspireras till köp. Den populära produktkatalogen som många e-handelsföretag använder sig av fortsätter alltså att spela en viktig roll för dagens e-handel för såväl företag som för konsumenter. I kombination ger en digital och fysisk marknadsföringsinsats en bra grundförutsättning för att kunden ska hitta till e-handelsbutiken.

En slutsats som Arne Andersson, e-handelsspecialist på Posten, drar av resultaten för andra kvartalet 2010 är att framgångsfaktorn för e-handelsföretagen är att kombinera digitala verktyg som sökordsoptimering och sociala medier med traditionella fysiska verktyg så som en produktkatalog.

Läs hela undersökningen här