Grontmij

Solcellsutredare från Grontmij på konferensen Energiutblick

Nyhet   •   Mar 05, 2012 08:00 CET

Grontmij har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en rapport om solenergins ställning i Sverige ur ett internationellt perspektiv. På konferensen Energiutblick håller konsulten Bengt Ridell från Grontmij ett föredrag om marknadssituationen och forskningsläget för solel och solbränsle.

I rapporten konstaterar ni bland annat att priset på solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren och att installerad effekt har mångdubblats internationellt sett. Hur ser marknaden för solceller ut i Sverige?
– Sverige har ett investeringsstöd för solceller, men inget produktionsstöd för solel. Så länge det inte finns ett stödsystem för produktion av solel kommer andelen att fortsätta vara liten. Det som installeras i dag är i princip solceller för egen förbrukning i huset och den energin går inte ut på elnätet. I länder som Tyskland, Italien och Spanien där det finns ett produktionsstöd finns det också en lönsamhet i att investera i solel.

Finns det en outnyttjad potential för solel i Sverige?
– Ja, definitivt. Det finns möjlighet att sätta upp solceller på stora takytor för produktion av solel som tillsammans med annan förnybar energi skulle kunna bidra till ett hållbart energisystem. Samtidigt finns det av förklarliga skäl inte samma potential i Sverige som i solrika länder, däremot ser vi en stor exportpotential för svenska företag inom solenergiområdet.

Vilka exportmöjligheter?
– Kiselsolceller har kommit starkt de senaste åren för att de blivit billigare att framställa. Sverige valde att satsa på tunnfilmsolceller, men nu håller de traditionella kristallina kiselsolcellerna på att ta död på tunnfilmstekniken. Vi ska förmodligen inte satsa på befintlig teknik som kiselsolceller, där är redan Kina väldigt starkt, men Sverige kan kombinera tunnfilm och kisel för så kallade tandemsolceller eller add-ons, men då är det viktigt att de har en högre verkningsgrad än de traditionella solcellerna. Det här är ett område som Sverige redan forskar inom, men där det inte är färdigforskat.

Finns det fler viktiga områden?
– Termisk solkraft där man producerar ånga för att sedan göra el är ett område där vi kan forska mer. Siemens och Alfa Laval är redan ledande i världen när det gäller termisk solkraft. Här finns en betydande exportpotential till solrika länder. Ett annat område som är intressant för Sverige är solar fuels, där man med hjälp av solen och artificiell fotosyntes tillverkar vätgas och bränslen som metanol, vilket kan skapa förutsättningar för lokal och förnybar produktion av drivmedel. Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ligger långt fram här. Potentialen är enorm, men än så länge finns inga ingenjörsmässiga lösningar.

Hur spridd är solenergin i framtiden?
– Solenergin kommer säkert att öka i Sverige och hela världen, särskilt i solrika länder, och om Sverige har utvecklat rätt teknik kan det ge betydande exportmöjligheter. Kina kommer förmodligen att vara dominerande på marknaden, men Sverige kan bidra med tekniska förbättringar. Vi kommer inte att bli ett ledande land för användning av solenergi eftersom vi har ett stabilt elsystem med relativt låga kostnader. För länder som Danmark och Tyskland som importerar mycket kol kommer solenergin att vara betydligt viktigare.
 
Bengt Ridell håller sitt föredrag om solel och solbränsle på Energiutblick den 14 mars. Konferensen som arrangeras av Energimyndigheten pågår mellan 13-15 mars på Svenska mässan i Göteborg. Rapporten Solar power and solar fuels har tagits fram av Bengt Ridell, Ronny Nilsson och Björn Rehnlund från Grontmij och Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik vid Chalmers.