eze System Europe AB

Solenergiföretaget EnergiEngagemang använder eze lösning för mätning och visualisering

Nyhet   •   Apr 19, 2013 09:09 CEST

I en mindre energiproducerande anläggning installeras en elmätare som mäter och redovisar energiproduktion och energikonsumtion. För att få en helhetsbild över hur en fastighets hela energimönster ser ut behövs ofta dock en mer utförlig mätning och tillgänglighet till informationen.

-  Våra lösningar lämpar sig perfekt för att mäta och följa en mindre solenergianläggning säger Niklas Zandelin, VD för eze System. Vi kan enkelt koppla in oss på befintliga mätare eller sätta in nya undermätare för att på så sätt få en tydlig och lättöverskådlig bild av både anläggningens produktion och fastighetens energikonsumtion.

EnergiEngagemang erbjuder både solel från solpaneler och solvärme från solfångare, ofta i kombination. I fastigheter som dessutom har till exempel värmepumpar är det ofta många system och olika mätare som redovisar olika delar av installationen.

-  Med eze lösning får vi ett gemensamt gränssnitt till hela fastigheten och alla installationer, säger Johan Skördare, VD för EnergiEngagemang. Detta gör det dels enklare att utnyttja installationen och anpassa energiåtgången, dels ökar kunskapen och förståelsen hos den som använder anläggningen för hur den fungerar avslutar Johan.

För ytterligare information: Niklas Zandelin, VD eze System, +46 8 54 50 43 57, niklas.zandelin@ezesys.se

Johan Skördare,VD EnergiEngagemang Sverige AB, johan@energiengagemang.se


Om EnergiEngagemang (www.energiengagemang.se):

EnergiEngagemang är ett mindre företag, men med lång och gedigen erfarenhet av kundnära och väl­fungerande energilösningar. Vi månar om högsta möjliga kvalitet och kundlönsamhet i våra projekt. Vår erfarenhet spänner över energieffektivisering, elhandel och inte minst solenergi. Vi säljer och installerar nyckelfärdiga sol-el-anläggningar i hela Sverige.  Bra för både för din plånbok och för miljön