Solidar Fonder

Solidar förvaltarkommentar för februari 2018

Nyhet   •   Mar 06, 2018 17:11 CET

Februari månad – Turbulens på världens börser

Februari månads förvaltarkommentar med en sammanfattning av månadens händelser.

Den rekordlånga uppgången på den amerikanska börsen S&P 500 om 15 månader i rad, bröts abrupt under februari månad. Lugnet från tidigare månader byttes till större svängningar på de flesta av världens börser. Detta berodde på indikationer om högre inflationssiffror från USA, samt stigande räntor. I Sverige kom inflationen in lägre än Riksbanken bedömt och under månaden tappade den svenska kronan cirka 5,3 procent mot USD och cirka 3,3 procent mot euron.

Det ekonomiska läget

Det globala makroekonomiska läget är fortsatt gott. Visserligen är förväntningarna att de otroligt starka inköpschefsindexen som inkommit på senare tid kommer att mattas av. Men det sker från väldigt höga nivåer och en svag nedgång är inte orimlig och kan komma att ske i både USA och Europa, samt även i Kina. Det blir viktigt att följa att det inte blir några mer markanta nedgångar i den makroekonomiska statistiken, som kan föranleda ett sämre börsklimat.

USA

Donald Trump införde redan förra månaden höga strafftullar på bland annat solpaneler och vitvaror, och kommer troligtvis också gå vidare med strafftullar för stål och aluminium. Ett av Donald Trumps vallöften var att skydda sitt lands inhemska arbeten och se till att inget land ska utnyttja USA i olika handelsavtal. Visserligen försöker han uppnå detta, men det ökar oron för att det kan komma att leda till ett större handelskrig. EU kommer att slå tillbaka med högre skatt på varor som importeras från USA om Trump inför högre skatter, och således kan detta eskalera i ytterligare avgifter från båda sidor. Om höjda avgifter på stål kommer att införas kommer den stora stålexportören Kina, sälja sina varor till Europa och därigenom dumpa priserna inom EU.

Tyskland

Även om de tyska socialdemokraterna SPD och kristdemokraterna CDU hade genomgått många hårda förhandlingar redan i januari för att komma fram till att de skulle försöka regera tillsammans, så har det även i februari varit mycket osäkert om så skulle ske. SPD har haft många hårda interna strider och personbyten under månaden, men de röstade den 2 mars 2018 igenom att de kommer ingå i en storkoalition med Angela Merkels CDU. Förhoppningsvis kan nu det politiska vacuumet som uppstått släppa.

Den närmaste framtiden

I Italien var det val den 4 mars 2018 där det i skrivande stund ser ut som att den populistiska Femstjärnerörelsen fick flest röster och att inget block får egen majoritet i det italienska parlamentet. Förhoppningsvis kommer det inte påverka så många andra länder än Italien, men det får tiden utvisa.

I Kina kommer folkkongressen hålla möte och det ryktas om att president Xi Jinping vill skriva om grundlagen så att han kan sitta som president under hela sin livstid. Vissa negativa reaktioner från omvärlden har redan inkommit, men vad det får för påverkan på omvärlden är än så länge oklart.

Donald Trumps olika handelsåtgärder kommer också vara i fokus en tid. Svängningarna på världens börser kan bestå om det riskerar att bli ett globalt handelskrig.

Våra fonder – De flesta av våra fonder gick bättre än jämförelseindex

Världsindex steg med 0,6 procent under en turbulent månad. Övervikten mot USD och euro bidrog till den positiva avkastningen i februari. Vi har inte gjort några förändringar i aktieallokeringen under månaden och ligger fortfarande på en normalvikt med hävstången om 100 procent mot aktiemarknaden för till exempel Flex 100 Plus. Vi har fortsatt övervikt mot Tillväxtmarknader, Tyskland, euro och USD.

För ytterligare information, kontakta
Lars Warolin, Förvaltare på Solidar, 090-700 965