Solidar Fonder

Solidar kommenterar det amerikanska presidentvalet

Nyhet   •   Nov 09, 2016 09:21 CET

Det oväntade ser ut att hända igen. Osäkerheten ökar!

Donald Trump vinner det amerikanska presidentvalet. Först brexit och nu Trump. Opinionsundersökningar har återigen visat sig ha ett lågt prognosvärde.

Reaktionen i juni tidigare i år när Storbritannien, oväntat, röstade för ett utträde ur den europeiska unionen, EU, blev initialt kraftigt negativ. Ett kraftigt fall på världens börser vändes dock snabbt till en stark återhämtning under sommaren och tidig höst. Får vi se en liknande utveckling nu?

Det viktiga är att inte låta känslorna ta överhanden och reagera och agera utifrån dessa. Solidar kommer att göra en långsiktig analys av rådande situation och följer marknaderna noga för att se vilka möjligheter som uppstår i rådande marknadsturbulens.

"Sitt still i båten" brukar vara ett gott råd. Har man en väldiversifierad portfölj, dvs. riskspridning globalt, som Solidar har i fonderna så har de historiskt alltid kommit tillbaka även om utvecklingen kortsiktigt har varit väldigt negativ.

För ytterligare information, kontakta:Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

lev radin / Shutterstock.com