Sveriges Kommuner och Landsting

Sommardesignkontoret gav nya idéer om vårdenHur får man fram nya idéer för tjänster och produkter inom till exempel vården?

Nyhet   •   Aug 30, 2012 16:04 CEST

Och hur kan de utformas? Det var några av utmaningarna för Sommardesignkontoret, där SKL i år har medverkat som uppdragsgivare.

Sommardesignkontoret är ett återkommande arrangemang som drivs av stiftelsen Svensk industridesign, SVID. Årets projekt gällde hälsorelaterade frågor och engagerade sammanlagt 51 studenter som bland annat studerar design, ekonomi och psykologi. De har under sommaren tagit fram olika förslag som kan inspirera till ett fortsatt arbete.

SKL:s var uppdragsgivare inom fyra områden: Tillgänglighet i kvalitetsregister, barn och ungas psykiska hälsa, stöd till anhöriga med missbruksproblem och omotiverad antibiotikaförskrivning.

Begreppet "design" ska i detta sammanhang tolkas som utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer. Resultaten av studenternas arbete kom därför att variera, från konkreta produkter till förslag om hur man väljer ut och närmar sig olika målgrupper.

Den grupp studenter som arbetade med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar tog fram idéer om hur man skulle kunna skapa nya webbaserade kontaktvägar mellan barn och experter. Studenterna föreslår bland annat att det produceras korta filmer som beskriver situationer och frågeställningar som barn mellan 9 och 13 år lätta kan identifiera sig med och nå genom kanaler som de känner sig bekväma med, till exempel YouTube och andra forum på internet. Filmerna kan sedan leda vidare till mer direkta kontakter med professionell personal, som kan lotsa vidare barnet till vården.

– Vi har fått ta del av många intressanta idéer. Hur det slutar vet vi inte än, men det har varit värdefullt att få impulser och förslag från studenterna, säger Lotta Jernström, som arbetar som kommunikatör inom SKL:s arbete med barn och ungdomars psykiska hälsa.

För mer information:
Lotta Jernström, kommunikatör
avdelningen för vård och omsorg
08-452 77 04
lotta.jernstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l