Hyresgästföreningen

Sommarjobbare ska öka ungas engagemang i Hyresgästföreningen

Nyhet   •   Mar 21, 2018 09:12 CET

I sommar startar Hyresgästföreningen pilotprojektet Engagemangsjakten i Stockholm. Under tre veckor kommer 15 sommarjobbande ungdomar att utforska frågeställningar kopplade till medlemsengagemang. De kommer att ta fram förslag på vad Hyresgästföreningen kan göra för att engagera fler unga medlemmar i föreningsarbetet.

– Idag är medelåldern bland förtroendevalda i Hyresgästföreningen betydligt högre än medelåldern bland medlemmarna. För att jämna ut skillnaderna behöver unga engageras, säger Anna-Karin Glanberg på Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen kommer att rekrytera och anställa 15 ungdomar i åldern 16-19 år. Sommarjobbarna arbetar under ledning av processledare från AD Tillsammans som ansvarar för att planera och lotsa sommarjobbarna genom uppdraget.

Under tre veckor kommer sommarjobbarna arbeta tillsammans med att utforska frågeställningar som handlar om ökat medlemsengagemang.

– Vi vill att fler unga ska engagera sig i Hyresgästföreningen och vi behöver utvecklas. Förhoppningsvis ger detta projekt insikter som kan leda oss i vårt fortsatta arbete, säger Anna-Karin Glanberg.

Engagemangsjakten är en del i en större förändringsprocess och startar med ett pilotprojekt i Stockholm. Ambitionen är att arbetet skall tas vidare i andra delar av landet och i organisationen och att deltagarnas rapport och slutsatser skall komma hela Hyresgästföreningen till gagn.

Mer information

Anna-Karin Glanberg, enhetschef Medlem och folkrörelse Hyresgästföreningen, 072 450 69 44