Hjärntrusten Management

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Hjärntrustens frukostseminarium i Lund 9 oktober

Nyhet   •   Sep 19, 2014 15:53 CEST

Välkommen till Hjärntrustens frukostseminarium 9 oktober

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet?

Håkan Rylander, Koncernchef på SYSAV sedan 1996, Världspresident ISWA 1996-1998, Chairman ISWA Working Group Energy Recovery 2000-2010, Deputy President Confederation European Waste-to-Energy Plants 2002-

Världens sopberg växer snabbt. Ökningen är kopplad till den ekonomiska tillväxten i världen. Det handlar huvudsakligen om industriellt avfall (främst från gruvdrift) medan hushållsavfall står för en mindre men ständigt växande andel. Här inkluderas elektronik, plast, papper, glas, textilier, kemikalier, förpackningar och matavfall. Insikten om problemet med de växande sopbergen leder till skärpta krav på återvinning. Idag börjar man se sopor som en resurs, som kan användas för t ex biogas-framställning, energiutvinning, utvinning av metall ur metallskrot, återvinning av plaster, glas- och pappersmassa, textila material m.m.

Kretsloppstänkandet behöver genomsyra allt.

Sverige ligger bra till när det gäller källsortering och återvinning men det finns stora regionala skillnader och vi kan bli mycket bättre. Det är ett stort pedagogiskt problem att hela tiden påminna människor och företag och verksamheter om att källsortering och återvinning är lönsamt, bra för miljön, klimatet och den s.k. cirkulära ekonomin.

Var finns incitamenten till förändring?

För att återvinning ska bli lönsamt och fungera effektivt krävs det att soporna redan från början källsorteras på ett sätt som underlättar "recycling”. De organisationer och produktionslinjer som behövs för att återvinna och utnyttja de resurser som finns i sopor håller på att byggas upp och effektiviseras. I vissa länder och i vissa regioner har man kommit mycket långt. Men i stora delar i världen läggs soporna fortfarande på tipp med stora läckage och utsläpp av bl.a. den mycket aggressiva växthusgasen metan. Här återstår mycket att göra.


Tid och plats

Torsdag 9 oktober 2014 kl 8.30–10.00 på Grand Hotel, Bantorget, Lund.


Anmälan och pris

Anmälan senast 6 okt. till seminarium@hjarntrusten.se eller på www.hjarntrusten.se.

Hjärntrustare deltar gratis. För övriga kostar frukostseminariet 450 kr (exkl. moms) (frukost ingår).

Inger Mansfeld, VD, Hjärntrusten