RISE Research Institutes of Sweden AB

SP tecknar avtal med Chile om hållbart skogsbruk

Nyhet   •   Maj 11, 2016 08:29 CEST

Under det pågående statsbesöket från Chile har ett flertal samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) undertecknats, bland annat ett som inkluderar SP och Chiles motsvarighet till Vinnova, Corfo (Corporación de Fomento de la Producción de Chile).

– Vi ser Chile som en viktig samarbetspartner och skriver på denna MoU som ett led i att förstärka våra band till Chile och träforskning och innovation, säger Margaret Simonson McNamee, teknisk direktör och vice-vd på SP.

Corfo har till uppgift att förbättra entreprenörskap och innovation för att förbättra Chiles produktivitet och uppnå globala ledande positioner i fråga om konkurrenskraft. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett ledande internationellt forskningsinstitut, som samarbetar med sina kunder för att skapa värde, leverera högkvalitativa ingång i alla delar av innovationskedjan , och därmed spelar en viktig roll i att hjälpa industrins konkurrenskraft och dess utveckling mot en hållbar utveckling.

Huvudsyftet med denna Memorandum of Understanding är att lägga grunden för samarbete mellan parterna för att samordna åtgärder som syftar till att underlätta och främja gemensamma projekt med anknytning till skogsindustrin.

– Vi har tidigare haft mycket kontakt med Chilenska forskningsinstitut kring träforskning ser Chile som en viktig samarbetspartner, säger Margaret Simonson McNamee.

Kontakt:
Margaret Simonson McNamee, Teknisk direktör SP
Telefon: 070-5465219
E-post: margaret.mcnamee@sp.se