SpaghettiOperan

SpaghettiOperan Regina förlänger rekonstruktionen och fortsätter under november och december

Nyhet   •   Sep 30, 2009 10:09 CEST

Stockholms Tingsrätt har idag - efter ansökan därom -  medgivit förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen av SpaghettiOperan Regina.

Som tidigare meddelats inleddes rekonstruktionsförfarandet den 29 juni.

Förlängningen innebär att de planerade föreställningarna under november och december kan ges och biljettförsäljning till dessa påbörjas omedelbart.

Från nu t.o.m 21/11 ges kritiker- och publikssuccén OPERACIRKUS.

26 november är det PREMIÄR av SpaghettiOperans OPERAJULSHOW som spelas fram till jul.

Parallellt med föreställningarna kommer rekonstruktionsarbetet fortsätta enligt tre huvudspår:

1.

Rekonstruktionen genomförs och SpaghettiOperan Regina fortsätter som sin egen huvudman. Detta alternativ förutsätter att stödfinansiering med bidrag och/sponstring kan säkerställas.

Under 12 års verksamhet och nästan 200 MSEK i omsättning har SpaghettiOperan hittills erhållit 100 TSEK från Stockholms kommun (2005) och 100 TSEK från Stockholms läns landsting (1998). SpaghettiOperans bidragsandel är då lika med 1 promille!vilket skall jämföras med Folkoperans cirka 50% andel och Kgl Operans cirka 80%.

2.

SpaghettiOperan avyttrar teaterlokalen Regina och blir en "frigrupp".

Denna lösning innebär att den regelbundna verksamheten som upprätthållits i 12 år försvinner och SpaghettiOperan fortsättningsvis gästpelar i olika lokaler och orter. Då SpaghettiOperan har en mycket hög andel besökare som är "operaovana" eller helt nya besökare till konstformen försvinner en av inkörsportarna till konstformen opera.

I nuläget finns ett flertal intressenter till att förvärva lokalen.

3.

SpaghettiOperan avyttrar teaterlokalen men kvarstannar med verksamheten på Regina.

Denna lösning innebär att SpaghettiOpera verksamheten blir en av flera verksamheter på teaterlokalen Regina.

Konstellationerna som är aktuella kan komma att variera.

 

Frågor med anledning av detta nyhetsmeddelande besvaras av Hans Ramberg via 0703 - 19 49 10 eller hans.ramberg@hathor-opera.com