SpamDrain AB

Spam, Datavirus, Oönskade nyhetsbrev. Fortfarande ett problem?

News   •   Sep 02, 2014 10:27 CEST


Man hör från många idag att spam inte längre är ett problem.
Möjligen har e-mailleverantörerna idag ett bättre skydd än tidigare. Spammen
och virusen har ingalunda försvunnit och vad som ytterligare tillkommit är alla
oönskade nyhetsbrev. Dessa kommer ofta för att man köpt något på nätet.

Spammarna förefaller vara mer intelligenta idag än tidigare.
De har lärt sig att göra korrekta översättningar till lokala språk. De kopierar
rätt utseende från banker, betalbolag. De använder avsändarnamn som ser ut som
dina vänners. Således kan spammen och phishingförsöken vara svårare att värja
sig mot. Vad som även tillkommit i stor skala är alla oönskade nyhetsbrev. Många
klagar på att de får så många som ett oönskat nyhetsbrev varannan minut. Detta
gör att risken för att man lägger ner mer tid och blir störd oavbrutet i sin
arbetsdag.

Enligt undersökningar i USA så är 58% av alla e-mail som man
får ointressanta för mottagaren. Vidare tar det normalt 90 sekunder att åter komma
i arbete efter att ha blivit avbruten av onödiga e-mail (Danwood Group). Enligt
HR-företaget Grossman Group så spenderar mellanchefer mer än 100 timmar per år
på icke önskade e-mail. Detta till en kostnad ca 50.000 kr per år och person. För
ett mellanstort konsultföretag skulle detta störningsmoment kosta ett normalstort
konsultföretag ca 500.000 kr per år.

Har då inte alla större internet- och e-mailleverantörer
fullgoda e-mailskydd? Det kan man tycka men faktum är att hos flera
internetsäkerhetsföretag så kan de ha 60% av sina kunder från kunder som har sin
e-mail via stora leverantörer som Yahoo, Gmail, Deutsche Telekom, Telia m m och
som rimligtvis borde ha ett fullgott skydd.  Fler och fler ser dock att de behöver ett
extra skydd. Detta är inte leverantörernas ”core business” och således har man
svårt att konkurrera med specialistföretagen inom detta område.

Välj ett bra spamskydd, virusskydd och skydd mot
oönskade nyhetsbrev. Det kostar inte många hundralappar och du kommer att spara
tid, bli mindre irriterad och ha en betydligt trevligare dag

 

English version

Spam, Viruses, Unwanted ”newsletters”.
Still a problem?

Spam appears not to cause so many nuisance anymore. The internet and e-mail providers might have
a better spam protection nowadays. The fact is however that the spamming,
phishing and viruses have not disappeared and what has increased dramatically are
all the unwanted newsletters. As purchases increases of the internet, you are
likely to receive more and more of these. Many very well-known e-tailers also
sells their addresses on to other e-tailers and spammers.

Spammers also tend to become more intelligent. The translations to the local markets are
today more accurate. They are copying the right logos and ways to communicate
from banks and payment companies. They use delivery addresses, which appear to
come from your own contacts. The spams and phishing attempts can therefore be
harder to defend oneself against. The biggest recent nuisance are all
the unwanted newsletters. They
could come as often as every five minutes. You will then get disturbed all throughout
your working day.

 According to studies in the US 58% of all e-mail traffic is uninteresting for the
recipient.  It also takes appx 90 seconds  to be back in full focus on your
normal tasks after having been interrupted by an unwanted e-mail (Danwood
Group). The HR company Grossman Group estimates that a normal middle-management
employee spends more than 100 hours per year on reading unwanted e-mails at an
estimated cost for the company of USD 7000 per year. For a midsized consultancy
company this could come at a yearly cost of USD 70.000 per year.

 Do not all internet service providers come with a good e-mailprotection these days? One
should think that that would be the case, but many security software providers
have 60% of their clients from known names like Gmail, Yahoo, Deutsche Telekom,
Telia and so on. More and more people realizes that they need an extra
protections and e-mail management tools, as this is not the core business of
the ISP’s  

Choose a good e-mail protection and e-mail management tool to avoid being constantly
disturbed. The return on investment is immense and you will save time, be less
irritated and have a greater day.