Sparbanken Öresund AB

Sparbanken Öresunds bokslutskommunike 2013

Nyhet   •   Feb 28, 2014 10:00 CET

Sparbanken Öresund redovisar för 2013 en fortsatt tillväxt. Affärsvolymen ökade under året med 4,5 procent och uppgick vid årets slut till 103 miljarder kronor. Rörelseresultatet för året uppgick till 224,3 mnkr (41,7) och för fjärde kvartalet till 45,8 mnkr (-70,0). Räntenettot är fortsatt stabilt.