Sparbanken Öresund AB

Sparbanksstiftelsen Öresund ger 2,5 miljoner till cancerforskning i Lund

Nyhet   •   Dec 08, 2011 14:00 CET

Sparbanksstiftelsen Öresund donerar 2,5 miljoner kronor fördelat på två år till ett stipendium inom cancerforskning vid Lunds universitet. Syftet med stipendiet är att bidra till att forskningsresultat ska kunna tas vidare från laboratorium till klinik. Donationen överlämnades av Sparbanksstiftelsens VD Lars-Olof Sensson till Carsten Rose, divisionschef för cancer- och blodsjukdomar vid Skånes universitetssjukhus, vid en ceremoni på Af-borgen den 6 december.

– Lunds universitet vill vara föregångare när det gäller att aktivt identifiera och stödja unga forskare som arbetar som brobyggare mellan laboratorium och klinik, gärna genom att kombinera forskningsverksamhet med klinisk verksamhet, säger Carsten Rose, Divisionschef för cancer- och blodsjukdomar vid SUS.

En viktig period i en forskares karriär är de första åren efter disputation, då man lägger grunden till en självständig forskarbana. Ett stöd till kliniska postdoktorala projekt ger forskare som arbetar med translationella frågeställningar stimulans till fortsatt arbete inom området, t.ex. i form av att överföra experimentella fynd till klinisk verksamhet. 

– Det känns stimulerande att få vara med och utveckla cancervården i Skåne genom att ge unga forskare möjlighet att förverkliga intressanta upptäckter i ett skede av karriären när motivation och verkningsgrad är som störst, säger Lars-Olof Svensson, VD Sparbanksstiftelsen Öresund.

Avsikten är att välja ut ett av de mest innovativa projekten bland translationella forskare under de första fem åren efter disputation. Translationellt är ett medicinskt begrepp som handlar om forskningens väg från sjukvården till labbet och tillbaka. Programmet förutsätts vara attraktivt och utlyses både nationellt och internationellt.