Sparbanken Öresund AB

Sparbanksstiftelsen Gripen bidrar till ökad satsning på Ung företagsamhet.

Nyhet   •   Jul 03, 2013 16:22 CEST

Under många år har elever på de teoretiska programmen i gymnasieskolan haft möjlighet att prova på att driva riktiga företag genom konceptet Ung Företagssamhet. Genom ett anslag från en av Sparbanken Öresunds ägare, Sparbanksstiftelsen Gripen, får Ung Företagssamhet möjlighet att projektanställa en person på heltid som ska jobba med att öka UF-företagandet på gymnasieskolorna i nordvästra Skåne. Satsningen gäller framförallt de praktiska programmen.

- Att få projektpengar från Sparbanksstiftelsen Gripen och Sparbanken Öresund gör en stor skillnad för Ung Företagsamhets Skånes kommande verksamhetsår. Genom att projektanställa en person kan vi nu bland annat erbjuda utökad närvaro ute på gymnasieskolorna i Nordväst och mer support till våra UF -lärare och elever” säger Susan Wahlgren Persson, regionchef Ung Företagsamhet Skåne.

- Vi ser fram emot att fler klasser kommer att få möjlighet att driva UF-företag. De elever som haft förmånen att driva ett UF-företag får ökad förmåga att fatta beslut, blir bättre på att samarbeta, ökar sitt självförtroende och får en bra utbildning i företagskunskap. På sikt kommer det att innebära att fler vågar starta eget, vilket leder till ökad tillväxt och sysselsättning, Göran Sjöberg företagsmarknadsansvarig Sparbanken Öresund.

På Malmöfestivalen i augusti kommer Ung Företagssamhet att finnas på plats med en monter på Gustaf Adolfs torg. Intresserade är välkomna dit för att få mer information om UF:s satsningar i Skåne.