Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Specialdesignad gatubelysning i LED - Eco by Sweden

Nyhet   •   Jan 17, 2018 11:28 CET

Ny modern gatubelysning för det nya moderna samhället - LED-erans nya aktörer...

LED-belysningen kom som en frisk fläkt i en tid där automation och smarta lösningar blivit en del av vardagen. Smart energieffektiv belysning som håller längre och tål mer blev en teknisk konsekvens av det nya sättet att utveckla och designa belysning av olika slag. LED avger inte värme på samma sätt som den traditionella belysningen och kan därför användas i allt mindre applikationer för fler och fler användningsområden. Inte minst har gatubelysningen genomgått en renässans med en helt ny produktkategori - solcellsarmaturer. Se bland annat Zero CO2 och Discovery.  Även den traditionella gatubelysningen som vi känner den har genomgått stora förändringar från de traditionella HPS-lamporna och högnatrium samt det alltjämt kända "kvicksilverlampan". Samtliga tidigare modeller är både omoderna, ineffektiva och numera regleras deras öde i lag om ekodesign och energimärkning. Även om den nuvarande belysningen inte förbjuds per se utan fasas ut så hade man kunnat reglera dem ytterligare just på grund av den ineffektiva strömanvändningen. 

Mer om gatubelysning och LED