Lotteriinspektionen

Speldom i Värmland överklagad – spelautomater åter i beslag

Nyhet   •   Jun 28, 2013 14:29 CEST

Den 26 juni meddelade hovrätten för västra Sverige att ett större antal spelautomater återigen ska beslagtas. Anledningen till detta är att åklagaren överklagat domen till hovrätten som beslutat att fastställa beslaget i väntan på rättegång i det uppmärksammade spelmålet gällande insatsen
Game Over i Värmland.

Polismyndigheten i Värmlands län gjorde tidigare i år ett stort tillslag mot illegala spelautomater efter att Lotteriinspektionen uppmärksammat dem om omfattande illegalt spel i området. Ett större antal spelautomater i butiker och restauranger beslagtogs under insatsen som gick under benämningen Game Over. 14 personer åtalades för brott mot lotterilagen och två personer åtalades för grovt dobbleri.

Den 20 juni meddelade Värmlands tingsrätt en delvis fällande dom mot två av de åtalade
personerna. Man ogillade dock stora delar av målet då man ansåg att flera av de åtalade personerna inte haft fog för att uppfatta att spelet skett i lokalerna och att de inte varit grovt oaktsamma. Två personer fälldes av tingsrätten för grovt brott mot lotterilagen till villkorliga domar samt att betala drygt 2,6 miljoner kronor till staten.

- Domen är förvånande med tanke på utslag i tidigare domar gällande liknande koncept med illegala spelautomater, menar Marcus Aronsson kontrollantsamordnare vid Lotteriinspektionen. Vi anser
att de personer som varit åtalade anordnat olagligt lotteri i samförstånd med utställaren vilket strider mot lagstiftningen. Vi anser också att de två huvudmännen medvetet har organiserat det illegala lotteriet och placerat ut spelautomaterna hos de övriga åtalade.

Den 24 juni överklagade åklagaren den aktuella domen. I sin överklagan yrkade åklagaren att
samtliga åtalade skulle dömas för brott och att de två huvudmännen skulle dömas för grovt dobbleri för sin roll i det organiserade illegala spelet.

- Åklagarens överklagan är välkommen, menar Marcus Aronsson. Det är viktigt att samtliga rättsvårdande myndigheter har en klar bild av vad som gäller och kan ta fortsatta krafttag mot det illegala spelet som förekommer i Sverige. Allmänheten vill ha en trygg och säker spelmarknad
fri från brottslighet som i många fall dessutom kan vara organiserad.

Hovrätten för västa Sverige har ännu inte meddelat något datum för förhandling i det aktuella
målet.

Läs mer här: Game Over – ett exempel på god samverkan mellan myndigheter