Sportfiskarna

Sportfiskarna deltar i Miljömålsberedningen

Nyhet   •   Feb 08, 2013 12:55 CET

Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström deltar som expert i Miljömålsberedningen, en parlamentarisk beredning som ska föreslå strategier för att nå miljökvalitetsmålen.

I somras presenterade Naturvårsverket en fördjupad utvärdering av Miljökvalitetsmålens status: 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Vattenrelaterade miljökvalitetsmål som inte nås är exempelvis ”Bara naturlig försurning”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”.

– Vi är i stort behov av mer konkreta åtgärder och av fungerande styrmedel för att nå resultat. Områden som är prioriterade för sportfisket är exempelvis att åtgärda vandringshinder och att upprätthålla kalkningsverksamheten i väntan på återhämtningen från försurningen, kommenterar Stefan Nyström.

Miljömålsberedningen som tillsattes 2010 har ett uppdrag av regeringen att föreslå hur miljökvalitetsmiljömålen ska nås genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. I beredningen sitter sakkunniga från en rad områden för att säkerställa en bred kunskap och god förankring i olika intresseområden.

– Beredningens arbete ska leda fram till tydligare på styrmedel och operativa insatser. En kraftsamling krävs. I det sammanhanget är det särskilt olyckligt att det framöver saknas pengar till många vattenvårdsinsatser ute på länsstyrelserna, kommenterar Stefan Nyström.

Stefan Nyström deltar som expert fram till december 2015 med särskilt fokus på de vattenrelaterade miljömålen.