Kalix kommun

Sportoteket blir Fritidsbanken

Nyhet   •   Aug 23, 2017 09:07 CEST

På Idrottens dag den 10 september kommer Sportoteket att byta namn till Fritidsbanken. Kalix kommun går därmed med i ett landsomfattande nätverk för utlåning av sport- och fritidsutrustning.

Sportoteket är ett samarbete mellan Kalix kommuns fritids- och kulturförvaltning och Draget. Syftet är minskade kostnader och en bättre miljö genom utlåning av sport- och fritidsutrustning. Utrustningen återanvänds tills hela livslängden är utnyttjad, det är bra för både människa och miljö.

Genom att gå med i Fritidsbankernas nätverk kommer vi in i en gemenskap med andra både i länet och i övriga landet. Fritidsbanken startade 2013 i Deje och finns idag på 36 platser i landet. Vi är glada att få komma in i den gemenskapen, nu kan vi utveckla verksamheten ytterligare och dra nytta av varandras erfarenheter.

Om du har sport- och fritidsutrustning liggande som kan komma fler till glädje så är du välkommen att lämna den till oss under Idrottens Dag 10 september 10.00–16.00 på Kalix SportCity.

Samma dag visas TV4 programmet #GeBortTillSport, som går ut på att samla in utrustning till Fritidsbankerna. Det sänds från Stockholm, Karlstad och Luleå.