SpråkSam

SpråkSam – projekt för språkutveckling på arbetsplatsen

Nyhet   •   Feb 05, 2010 12:56 CET

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 30.6 miljoner från ESF-rådet för projektet SpråkSam. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.
Projektets mål är att göra arbetsplatserna till språkutvecklande miljöer och att höja den språkliga kompetensen hos anställda i omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Projektet startar den 15 april 2009 och pågår fram till april 2011.

Övriga parter i projektet är institutionen för kommunikation, medier och it vid Södertörns högskola, institutionen för nordiska språk, och Nationellt centrum för SFI vid Stockholms universitet samt Stockholms stad genom Äldreförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningarna i Järfälla, Solna, Sundbyberg, Lidingö och Södertälje, Kommunal, Vårdförbundet, Länsstyrelsen, Nestor FOU-center samt Danmarks Paedagogiske Universitet.