St. Hippolyt Sverige AB

St. Hippolyt - Super Condition High Performance

Nyhet   •   Feb 03, 2014 09:00 CET

Nya ingredienser i hästfodringen

Vad använder hästen nukleotider till?

Nukleotider är de naturliga grundbyggstenarna till arvsmassan DNA och transportmolekylen RNA. Hästens utseende, prestationsförmåga och andra enskilda egenskaper beror alla på innehållet i cellkärnan vid födseln i form av den genetiska koden, nämligen DNA. Därmed föds hästar med en genetisk potential, som kan utnyttjas. Det är RNA – molekylens uppgift att läsa DNA koden, som bestämmer vilka nya proteiner kroppen bildar. DNA och RNA är därför beroende av varandra för att kunna bilda nya proteiner, som ingår i uppbyggnaden av kroppen och samtliga ämnesomsättningsprocesser hos hästen. Utan nukleotider, DNA och RNA är inget liv möjligt.

Nya celler behöver ny DNA och RNA

För en regelbunden förnyelse och uppbyggnad av celler och vävnad ska det vara tillräckligt med nukleotider tillgängliga som byggstenar för DNA och RNA. En del av dessa kan kroppen själv bilda, liksom en del kommer från DNA i slitna kroppsceller och från celler i hästens foder.

När bör man tilldela nukleotider?

I de flesta fall täcks behovet av de inre och yttre nukleotidkällorna, men vid stor belastning som fysiska prestationer eller vid sjukdom, kan kroppens egen försörjning vara otillräcklig. Vid sådana tillfällen kan vi hjälpa hästen genom att tillföra några lättupptagliga nukleotider genom fodret. Nukleotider från foderväxter är förhållandevis svårt för hästen att utnyttja.

Vad är det för speciellt med PSB®-komplexet?

PSB®-komplexet representerar ”state of the art” nukleotidtilldelning. 

Efter decennier av utveckling har vi lyckats med en sammansättning, som är målinriktad till användningsområdet hårda prestationer och för att understödja efterföljande återhämtning.

Vid tilldelning av PSB®-nukleotider uppnås:

 • En bättre syreupptagning i det önskade området.

 • Bättre muskelarbete i de röda muskelfibrerna (se fig. 1).

 • En mer effektiv hjärtfunktion.

 • En tydligt reducerad laktatbildning i muskulaturen (se fig. 2).

 • En lägre utsöndring av stresshormoner.

 • En reducerad leverbelastning.

 • En förbättrad immunstatus.

Forskningen utvecklar nya ingredienser till topprestationer, avel och återhämtning

Vitalitet och styrka i cellerna till nytta för tävlingshästen i kombination med höga återhämtningsegenskaper och arbetsglädje är vad många önskar av sin häst. Cellernas byggstenar, nukleotider, understödjer denna kraft och hjälper också hästens avslappningsförmåga. DNA-strängen i en enskild cell i hästen är ca 1 meter lång och har behov av ca 3 miljoner nukleotider för en korrekt celldelning. Kroppens eget tillhandahållande av nukleotider kan vara otillräcklig under hårt arbete och det finns därför behov av komplettering via fodret. Härmed får hästen möjlighet att klara sig bättre under perioder med hård arbetsbelastning.

Super Condition

High Performer

Hink 3 kg

SC High Performer kombinerar närings- och vitalämnena i Super Condition med möjligheterna i PSB®-komplexet och oligopeptider.

Oligopeptiderna i High Performer skiljer sig från protein genom att endast bestå av aminosyror och är ett resultat av många års grundforskning på ett amerikanskt universitet. Genom att kombinera dem med PSB®-nukleotider, kan det uppnås ett bättre utnyttjande av hästens prestations- och återhämtningspotential.

Användning av High Performer

Tillsammans med grundfodring kan High Performer bidra med imponerande fodringsresultat. High Performer ger fördelar inom alla grenar i hästsporten. Speciella användningsområden är:

High Performer till tävlingshästar:

De tillsatta PSB®-nukleotiderna är väldigt användbara för tarmväggens återhämtning, varmed den avgörande stabiliteten av tarmen understöds och utnyttjandet av fodret hos de högpresterande tävlingshästarna förbättras. I forskningsstudier med tävlingshästar kunde följande resultat mätas:

 • Bättre uthållighet och prestationer.

 • Ökande kraftreserver i samling.

 • Större arbetsglädje och avspändhet.

 • Mindre trötthet och mindre slitage på organen.

 • Snabbare och bättre återhämtning.

 • Mindre mottaglighet för infektioner.

High Performer i aveln:

  Understödjer embryonalutvecklingen och vävnadsuppbyggnaden under dräktighet.

  Bättre kroppslig konstitution hos svaga och nedsatta ston efter fölning.

  Ökad mjölkproduktion vid laktationsproblem.

High Performer för bättre återhämtning:

  Snabbare återhämtning efter kolik och svåra operationer.

  Understödjer immunsystemet vid infektioner.

  Understödjer vävnadsåterhämtningen vid slitage och skador.

Utfodringsrekommendation:

Ca 15 g per 100 kg kroppsvikt dagligen tillsammans med kraftfodret och ett näringsrikt grovfoder av god kvalitet. I perioder med mycket hård belastning kan mängden fördubblas.

1 dl = ca 75 g High Performer