Addici

Står vi inför en revolution?

Nyhet   •   Aug 23, 2012 13:13 CEST

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är i ropet. Karin Ståhl, styrelseledamot i IFMA Sverige och vd för Perfect Group Stockholm, ger en bild av hur det ser ut i Sverige.

Står vi inför en revolution?

– Ja, vi i branschen vill nog påstå att vi står inför ett paradigmskifte. Egentligen är aktivitetsbaserade arbetsplatser inte nytt om man blickar ut i Europa. Begreppet fanns i Nederländerna redan 1996, men tuffa tider har gjort att det inte hänt så mycket här hemma. Men vi är helt övertygade om att det kommer slå igenom i Sverige.    

När tror du att det slår igenom på bred front?

– Inom de närmaste två kalenderåren får vi se flera större genomförda arbetsplatser. Om två till fem år hittar vi aktivitetsbaserade arbetsplatser i alla storlekar av företag och organisationer.    

Vilka hinder finns kvar för det breda genomslaget?  

– Aktivitetsbaserade arbetsplatser är en ledarskapsfråga och inte en inredningsfråga. Därför är ledare som inte vågar gå från ett kontrollerande ledarskap till ett förtroendeledarskap det enda hinder som finns.    

Hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?  

– Sverige ligger efter. Nederländerna är vaggan och längst fram, sedan sprids det i Europa. Det finns exempel i bland annat Schweiz och Tyskland. I Sydney finns goda exempel och i USA sker en del. IFMA Sverige ska göra en global studie för att kartlägga hur det ser ut på företag och platser över världen, och vad forskningen säger om vad som är bra och dåligt med aktivitetsbaserade arbetsplatser.    

– Utvecklingen följer koncernerna i stor utsträckning. Bill Gates sa att alla kontor ska utformas som aktivitetsbaserade arbetsplatser när de görs om. Så där Microsoft finns händer saker. Det är ett exempel på hur starka ledare driver utvecklingen.    

Varför är Sverige efter, vi har väl inte sämre ledare än någon annan?  

– Nej, men vi har en konsensusmentalitet som har gjort att vi tappat i tempo. Det är en bra mentalitet, men i just detta fall händer det saker när ledare vågar peka med hela handen och säga "så här ska vi göra".    

Den som vill göra studiebesök i Sverige för att se goda exempel, vart ska hon eller han bege sig?  

– Tetra Pak i Lund är nog ett av Sveriges största projekt under genomförande. Sedan finns Värmdö kommun och Nacka kommun. Google har en bra och redan genomförd miljö, men där är det svårt att komma in som besökare.    

När aktivitetsbaserade arbetsplatser är på tal låter det som att företag ska ha sina smarta, unika kontorslösningar. Samtidigt gäller det att inte öka investeringskostnaderna för många företag. Hur ska branschen klara av det?  

– I och med att man inte behöver flytta runt folk blir den totala ekonomin bättre. Vi har inte sett nyckeltalen, men räknar med att man får in 20 procent fler huvuden på samma yta, kan sänka energikostanden med 20 procent och slipper omflyttningskostnader. Visserligen tror vi att inredningarna blir 50-100 procent dyrare än idag eftersom slitaget blir större och högre kvalitet därför krävs. Däremot håller inredningen. Totalt sett blir lokalekonomin alltså bättre. Tänk vad häftigt om vi kan öka lönsamheten med 20 procent tack vare aktivitetsbaserade kontor!    

– Att säga unika arbetsplatser är både rätt och fel. Med dagens mått mätt blir de mer unika, men vi ser framför oss en generell bas. Utmaningen är att utforma miljöerna så att de inte blir lika för alla arbetsplatser. I det nya tänket får företagens varumärken utrymme att återspeglas.

Artikeln är hämtad ur Addicis nyhetsbrev FM Booster.