Pure Effect Sweden

Städa ur fritidshuset - för nya somrar med rena bad

Nyhet   •   Aug 04, 2015 13:29 CEST

700 000 svenska fritidshus har enskilt avlopp – dvs de är inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det betyder att det vi sköljer ut i hushållsvasken inte renas av kommunala reningsverk, och kemikalier och andra skadliga ämnen till stor del fortsätter ut i våra sjöar och hav. Men det går att minska utsläppen, bl a genom att städa naturligare.

Även de kommunala reningsverken vädjar till alla övriga hushåll att städa naturligt. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena kemikalier och många av de ämnen vi använder i våra hushåll försvårar reningen av vattnet. Käppalaförbundet uppmanar därför alla hushåll i sin kampanj att undvika onödiga kemikalier för att minska mängden miljöstörande ämnen i avloppsvattnet.

Vi tror också på att städa naturligare. Det är klokt att använda det vi har hemma, men det är varken praktiskt, effektivt eller miljövänligt att t ex odla och transportera citroner för att städa. Att leva klimatsmart och hållbart är att leva innovativt och bekvämt. Vi behöver inte ge upp hela vår nutida livsstil, åter börja leva som förr i tiden och resa med häst och vagn. Med bioteknik kan vi använda oss av naturens egna lösningar och modern forskning för att leva både hållbart och hälsosammare.

Genom att städa med Pure Effect gör du riktigt rent OCH minskar utsläppen av kemiska ämnen i avloppet. Bakteriekulturen i ALLRENT bryter ner fett och annat organiskt material enligt samma princip som löv och annat bryts ner av mikroorganismer i naturen. Den lilla andel ytaktiva och konserverande ämnen som används i koncentratet späds 200 gånger med vatten innan det används - och du får rent på riktigt. Så nästa gång du städar fritidshuset, tänk på nästa sommar och rena bad. Välj med omsorg vad du städar med och spolar ner i ditt avlopp. 


Källor
- Avloppsguiden ”Vad kan du göra för att minska föroreningarna i avloppet?” http://husagare.avloppsguiden.se/vad-kan-du-göra-för-att-minska-föroreningarna-i-avloppet.html
- Käppalas kampanj ”Städa naturligt” http://www.kappala.se/Om-Kappalaforbundet/Nyhetsarkiv/Naturlig-stadning-bra-for-avloppet-och-miljon/
- ”Östersjön i fokus för europeisk forskningssatsning” http://www.mistra.org/aktuellt/nyhetsarkiv/2014-06-19-ostersjon-i-fokus-for-europeisk-forskningssatsning.html
- ”Make Bacteria Work For Us” https://www.yumpu.com/en/document/view/38841648/waterfront-2-2015-always-something-new-out-of-africa/share/x/0/y/0/w/474/h/640/page/13
- Pure Effects ”9 skäl att biostäda” http://pureeffect.se/9-skal-att-biostada