B3IT Healthcare AB

Ständig förändring

Nyhet   •   Okt 13, 2016 17:00 CEST

Mats Ekstrand, strategisk rådgivare för e-hälsa och mobila tjänster i region Skåne, intervjuad av B3IT Healthcare.

Att planera för det oplanerade är Mats Ekstrands styrka. Nu är han strategisk rådgivare för e-hälsa och mobila tjänster i Region Skåne efter att ha gått i bräschen för mjukvaruutveckling i Silicon Valley.

Insikten om att hela tiden ha beredskap för att allt kan ändra sig; förutsättningar, teknik, beteendemönster, tar Mats Ekstrand med sig efter alla år som mjukvaruchef och -utvecklare på bland annat Sony Ericsson. För att möta en föränderlig värld och bransch som e-hälsans, krävs både öppenhet och fingertoppskänsla.

– Jag kom till Silicon Valley 2006 för att bygga upp ett kontor åt Sony Ericsson. Vår uppgift var att utveckla mobiltelefoni på ett nytt sätt. Då kunde ingen förutse smartphonen, vilken framgång den skulle få, hur den skulle förändra vårt beteende.

Sedan dess har hitechföretagen i Silicon Valley kunnat rida på den framgångsvåg som följde med utvecklingen av smartphones. Såväl komponenter som applikationer och beteenden hos användarna har gett ringar på vattnet och öppnat för en enorm potential av ytterligare produkter och tillämpningar. Idag ser Mats en ny trendvåg på väg in över Silicon Valley.

– Idag talar ’alla’ om health tech och medical science. Det är en våg som liknar den vi såg kring smartphonen. Dörren är på glänt och det finns en massa möjligheter. Jag tror att vi snart kommer att få se nya aktörer på e-hälsoarenan, som Google och Apple.

Formellt är Mats strategisk rådgivare åt regiondirektören i Skåne, med digitalisering, samordning, utveckling och införande av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården i Skåne.

– Det är svårt för mig att nu veta hur mitt nya jobb för Region Skåne kommer att utvecklas. Men alla frågor om digitalisering går via mitt bord. Samordning blir viktig, att se att nya initiativ hänger ihop med strategin. Viktigast är att vi har beredskap för det oväntade, det disruptiva.

Det oväntade kan förvisso handla om teknik men också om hur funktioner kan krocka med datalagstiftning eller följder som är svåra att förutse innan det nya finns på plats.

– Det är förstås svårt att ha förberedelse för allt. Klart är att arkitekturen måste vara flexibel, plattformar likaså. Och vi måste vara öppna för ny teknik, nya devices. E-hälsa/m-hälsa är föränderlig och det sker snabbt.

Mats använder alla begrepp; möjligen hellre m-hälsa än e-hälsa, eftersom förväntningarna på vad som kan ske med vården har förändrats just i och med vårt nya mobila liv, med smartphones. Mest lämpligt tycker han ändå digitalisering är som samlande begrepp. Närmast innan det nya jobbet kom han som vd för den skånska klusterorganisationen Mobile Hights. Nätverkande är alltjämt centralt varför han har kvar uppdrag som rådgivare för utmaningsdriven innovation på Vinnova, för Medicon Village Valley i Lund och som styrelseordförande för regionägda Innovation Skåne.

– Min bakgrund gör att jag har god kunskap om bland annat det offentliga stödsystemet för innovation. Det plus erfarenheten av snabba förändringar gör att jag kan bidra i arbetet med digitaliseringen av vården.

Någon egen vårderfarenhet har inte Mats men han är lyhörd för branschen, berättar han och säger att yrkesvalet från början stod mellan att utbilda sig till läkare och civilingenjör. Hans syster valde det förra, han det senare men intresset för att lösa utmaningar har de gemensamt.

– Just nu läser jag så mycket böcker om vården! Jag plöjer bok efter bok och sedan jag började sträckläsa SKL-utredningar har till och med fiskeböckerna fått stryka på foten, säger Mats med ett leende i rösten.

Själv vill han att Skåne och Sverige inte bara ska hänga med i utvecklingen av vårdens digitalisering utan också finnas med och leda den, av flera olika orsaker.

– Sverige betraktas internationellt som en trovärdig aktör. Det ger ett väldigt bra läge för oss om vi vill positionera oss. Vi har sjukvård i världsklass och erfarenhet av att vara drivande inom teknikutveckling och kan export. Vi skulle vara sexiga i vår ledande roll, om man vågar säga så…

Bristen på best practice, goda exempel att kopiera, när det gäller tillämpningar av digitalisering av vården, är fortfarande stor. Varför då inte vara den som tar initiativet, menar Mats som också poängterar att den svenska traditionen att utveckla standarder är ytterligare ett incitament att vara den som leder det nya. Men det ska ledas med rätt avsikter, betonar han.

– McKinsey säger i en uppmärksammad rapport att Sverige kan spara 180 miljarder per år genom att bryta den årliga ökningen av vårdkostnader. Och att digitaliseringen är det viktigaste verktyget för att uppnå det. Men det handlar inte om att spara. Det handlar om att på ett smartare sätt använda ny teknik för att frigöra resurser i en hårt pressad sjukvårdsorganisation.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3it.se

Mats Ekstrand
Aktuell: Ny strategisk rådgivare hos regiondirektören i Region Skåne, för digitalisering av vården
Ålder: 50 år
Bakgrund: Mjukvaruingenjör som arbetat 20 år inom Ericssonsfären, bland annat för att etablera ett forsknings- och utvecklingskontor i Silicon Valley. Närmast kommer han från jobbet som vd för Mobile Heights i Skåne.
Bor: Lund, uppvuxen i Vinslöv
Familj: Gift med Sara, tvillingarna Alice och Nils, 16, och sladdbarnet Poppy, 4 (made in California).
Intresse: Flugfiske efter lax. Senaste fiskeresan gick till Ryssland men fiskar också gärna i Mörrumsån.

Kontakta B3IT Healthcare
vd Annette Mårdbrink annette.mardbrink@b3it.se