Pac-Production Sweden Aktiebolag

Ständiga förbättringar

Nyhet   •   Feb 09, 2017 10:22 CET

Pac är certifierat enligt den internationella ISO-standarden - både när det gäller kvalitet och miljö (ISO 9001 och 14001). Detta innebär att du som kund får ett kvitto på att du jobbar tillsammans med ett företag som ständigt vill förbättra sig.

Vårt interna arbete kring kvalitetssäkring sker med hjälp av nya och uppdaterade rutiner. Vi arbetar löpande med mätetal och måluppföljning. Under 2016 har vi genomfört väldigt mycket med ISO-standardens krav i fokus. Samtidigt har vi genomfört en stor flytt till vårt nya centrallager i Berglunda, Örebro. När allt faller på plats under 2017 kommer vi ha betydligt bättre möjligheter till miljövinster och förbättrad kvalité på leveranserna. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra kunder framöver!

Vi har blivit bättre, men vi är ännu inte nöjda!
Här följer några siffror som summerar 2016 års miljöarbete:

  • Vi har en hög sorteringsgrad av vårt avfall. På så sätt har vi reducerat utsläpp motsvarande 39,2 ton CO2.
  • Jämfört med 2015 har vi minskat vår elförbrukning med 2% och vår energiförbrukning med 9%.
  •  Vi har minskat bränsleförbrukningen på våra tjänstebilar med 17%.
  • Användandet av våra wellpallar har ökat med 48%. Det gör att vi sparat 491 ton fraktdragande vikt på våra utleveranser jämfört med att leverera på EUR-pallar. Wellpallarna har sparat oss upp till 18,3 ton CO2 under 2016.