SWEDEN 瑞典 EXPO 2010

Staffan Björck – Världsutställningarnas man

Nyhet   •   Dec 15, 2009 12:25 CET

Vid höstens generalförsamling i Bureau International des Expositions (BIE), Världsutställningarnas Internationella Kommitté, i Paris valdes Staffan Björck, ämnesråd på UD-FIM, till ordförande i informations- och kommunikationskommittén och utsågs därmed även till vice ordförande för den mellanstatliga organisationen.

- BIE är en internationell organisation som äger begreppet Världsutställningar, på samma sätt som Internationella Olympiska Kommittén äger begreppet Olympiska spel, förklarar Staffan.

I somras tillfrågades Staffan av BIE:s sekretariat om han skulle acceptera en nominering till posten som ordförande i informations- och kommunikationskommittén. Efter avstämning med arbetsgivaren i Stockholm tackade Staffan ja. I tisdags, den 24 november, valdes han således av BIE:s generalförsamling till ordförande i kommittén, som består av nio ledamöter, och utsågs därmed även till en av organisationens fyra vice ordföranden. Som ordförande kommer Staffan att leda kommitténs möten som äger rum två gånger om året. Arbetet går huvudsakligen ut på att informera om BIE:s verksamhet, det vill säga att nå ut till näringsliv och allmänhet runtom i världen samt att hålla organisationens 156 medlemsstater uppdaterade på den löpande verksamheten.

De större Världsutställningarna äger rum en gång vart femte år och valet av arrangör sker vanligtvis sju-åtta år innan själva evenemanget. Mellan de större evenemanget, som pågår under sex månader, arrangeras även mindre utställningar. Dessa äger oftast rum två eller tre år efter en större utställning och pågår under tre månader. I sin egenskap av svensk ledamot i generalförsamlingen var Staffan för första gången med i en omröstning år 2002 som då gällde nästa års utställning i Shanghai.
- Världsutställningen i Shanghai blir den största någonsin. I dagsläget är 240 deltagare anmälda, såväl länder som internationella och andra organisationer. Kinesiska myndigheterna räknar med att utställningen kommer att dra 70 miljoner besökare, berättar han.

Ett speciellt sekretariat, Kommittén för Sveriges deltagande i Världsutställningen 2010, expo2010, ansvarar för den svenska paviljongen i Shanghai. Med sin breda erfarenhet agerar Staffan rådgivare till sekretariatet.

Världsutställningen i Shanghai äger rum 1 maj – 31 oktober 2010.

Bild och utdrag av text från UDs presstjänst tel 08 405 57 30