Compare Karlstad

Stamford och CTF presenterade samarbetsprojekt på Compare-lunch

Nyhet   •   Sep 12, 2014 08:00 CEST

Bilden: Andreas Andersson (Stamford), Ulf Lidberg (Compare) och Erik Wästlund (CTF). Foto: Linda Fridberg (CTF)

Andreas Andersson (Stamford) och Erik Wästlund (CTF) presenterade ett nytt sätt att kommunicera med kunder inom detaljhandeln på senaste Compare-lunchen. Andreas och Erik berättade hur tekniken fungerar och visade hur det såg ut när den testades hos Stadium på Bergvik i Karlstad.

CTF (Centrum för tjänsteforskning) vid Karlstads universitet och IT-företaget Stamford driver tillsammans ett projekt där man utvecklar mobila lösningar med hjälp av den nya Apple-tekniken Ibeacon. Denna teknik öppnar upp nya möjligheter för detaljhandeln att kommunicera och stärka relationen med sina kunder. 

Bra exempel på samverkan

Projektet är inte bara ett exempel på hur nya innovativa tjänster skapas och utvecklas, utan också ett exempel på samverkan mellan näringsliv och akademi. 

”Genom vårt samarbete med Stamford får vi möjlighet att testa ny teknik och nya konsumenttjänster samt studera dess effekter på kunder inom detaljhandeln", säger Erik Wästlund.

”Tack vare CTF och deras nätverk ges vi en enorm fördel då vi med hjälp av expertkompetens kan testa och utveckla våra tekniska lösningar på plats i verkliga miljöer", säger Andreas Andersson, Stamford.

Tekniken bra - men behöver förbättras

Tekniken kan beskrivas som ett slags GPS där din mobiltelefon fångar upp information från olika Ibeacon-sändare för att sedan förmedla relevant information och speciella erbjudanden utifrån vart du befinner dig i butiken. Den kan också användas för att analysera utvalda zoner i butiker för att exempelvis mäta hur frekvent en plats har bevistats.

Tekniken, som lanserades under hösten 2013, är bra men behöver förbättras, det är både CTF och Stamford eniga om.

”Sändarna är för känsliga och frekvensen för dålig, men det kommer garanterat att förbättras och Ibeacon är att räkna med i framtiden.”

”För att kunna konkurrera med näthandeln, och inte bara vara ett så kallat showroom, måste den fysiska detaljhandeln kunna ge sina kunder en bättre upplevelse som leder till att de gör sina inköp i butiken i stället för på nätet. Och detta kan levereras med hjälp av Ibeacon.”

Samarbetet mellan CTF och Stamford bedrivs inom CTFs forskningsprofil Tjänsteinnovation för hållbara affärer. Forskningsprofilen sträcker sig över perioden 2011-2019 och finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Karlstads universitet samt företagen Ikea, Ericsson, Volvo, Löfbergs, Maxi ICA Stormarknad Karlstad, Tetra Pak, Valmet och Stamford.  Läs mer på forskningsprofilens hemsida >>