SIS, Swedish Standards Institute

Standard för trafiksäkerhet – arbetet leds av Sverige

Nyhet   •   Feb 11, 2010 17:14 CET

Sverige och SIS leder ett omfattande globalt trafikprojekt i syfte att ta fram en ny ISO-standard för ökad säkerhet på vägarna.

– Svenskt trafiksäkerhetskunnande har högt anseende internationellt och det är en av anledningarna till att Sverige har fått förtroendet att leda detta globala projekt, säger Marcus Ihre, projektledare på SIS och sekreterare i projektkommittén.

Det internationella sekretariatet drivs av SIS med Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket som ordförande.

– Ett ledningssystem för trafiksäkerhet innebär att organisationen tittar på sin verksamhet i alla avseenden; allt från typ av fordon, utbildning av förare, beteende till rutiner och processer inom organisationen, säger Marcus Ihre.

Syftet med standarden är att alla som på något sätt påverkar säkerheten på vägarna genom sin närvaro på vägen ska bli mer aktiva på ett förebyggande sätt. Genom att tänka och agera utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv på ett tidigt stadium och utifrån en helhetssyn på sin verksamhet, kan utförandet av vägar och trafikplatser, nya fordon och beteenden bidra till att öka trafiksäkerheten.

– Ekonomierna i Asien och Afrika växer, men infrastrukturen hinner inte alltid med. Arbetet omfattar självklart även infrastrukturen och standarden ska leda till att man tar hänsyn till trafiksäkerheten vid stadsplanering och byggande av vägar, säger Marcus Ihre.

Nästa internationella möte äger rum i Kina i slutet av mars. Närmare 30 länder och ett tiotal internationella organisationer har engagerat sig i arbetet, bland andra England, Kanada, Kina, Tyskland samt världshälsoorganisationen WHO, Världsbanken och OECD, Organisation for economic co-operation and development. Från svensk sida deltar representanter från myndigheter, konsumentorganisationer, kommuner och landsting, åkerier och fordonstillverkare.

För ytterligare information kontakta Marcus Ihre, projektledare på SIS, marcus.ihre@sis.se, 08-555 520 51.