SIS, Swedish Standards Institute

Standarder som skydd mot bedrägerier

Nyhet   •   Feb 11, 2010 17:03 CET

De ekonomiska konsekvenserna av bedrägerier i världen är enorma. Både organisationer och enskilda människor drabbas av effekterna av bedrägligt förfarande. Nu startar ett nytt arbete inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO som ska hjälpa företag och organisationer att skydda sin verksamhet mot bedrägerier och bedrägeriförsök.

Det är en helt ny standardserie som ska utarbetas för att kunna upptäcka, förebygga och kontrollera både sociala och ekonomiska bedrägeriförsök. Några exempel på vad standarderna ska ge vägledning kring är förhindrande av stöld och förskingring av produkter och varor, förfalskningar och plagiat, läkemedelsförfalskning. Även identitetsstöld, urkundsförfalskning, och kontokortsbedrägerier kommer att tas upp.

De färdiga standarderna kommer att bli ett stöd för både myndigheter och företag för att minska konsekvenserna av bedrägerier eller försök till bedrägerier. De ska kunna användas av lagstiftare, polismyndighet, åklagare, kriminologer, säkerhetsexperter, hälsoorganisationer och brottsbekämpande organisationer.

– Det kommer att behövas gemensamma insatser från dessa grupper för att finna standardlösningar till bedrägeriförsök, säger Bengt Rydstedt.

Något av det som nu ska standardiseras är olika säkerhetsmetoder, riskreducerande åtgärder, prestandakrav på tekniska system, protokoll för säker överföring, lagring av data samt termer och definitioner. En del kommer även att innehålla ledningssystem för säkerhet, som kommer att harmoniseras med standarden för informationssäkerhet, ISO 27001.

För mer information, kontakta Bengt Rydstedt, projektledare SIS, tfn 08-555 520 28.