Lannebo Fonder

Starkt stämningsläge i svensk ekonomi: positivt för Lannebo Fonders portföljbolag

Nyhet   •   Nov 25, 2016 18:33 CET


Barometern visar att bolag inom tillverkningsindustrin har blivit mer optimistiska jämfört med i somras. Den starka dollarn har säkert bidragit. Det bästa stämningsläget finns i byggindustrin där barometervärdet steg ytterligare från redan höga nivåer. Efterfrågan ökar och priserna stiger. Arbetskraftsbristen är dock stor och företagen anger detta som det främsta hindret för snabbare expansionstakt.


Hushållens optimism ökar för tredje månaden i rad. Det är framför allt synen på den egna ekonomin som förbättras och barometervärdet för denna del ligger på den högsta nivå på över nio år. Det är sannolikt den starka arbetsmarknaden som bidrar.

Peter Lagerlöf, makroekonom och aktiefondförvaltare

Kan du exemplifiera några bolag i era portföljer som går bra till följd av konjunkturläget?
Flera av Lannebos fonder har investerat i Bonava, Bravida, NCC och JM.

Vad blir bolagens utmaningar framöver?
Jag tror att utmaningen blir att behålla eller förbättra vinstmarginalerna då löner stiger, insatsvarupriser blir högre och konkurrensen skärps.

Katarina Ponsbach, ränteförvaltare
Ser du som ränteförvaltare någon effekt av det förbättrade stämningsläget i svensk ekonomi?
Vi investerar främst i företagsobligationer utgivna av sunda nordiska bolag. Det som KI:s barometer speglar, ser vi effekter av i flera av våra innehav. I Lannebo Corporate Bond har vi investerat i en obligation utgiven av Cramo som hyr ut maskiner och byggutrustning. Cramo märker av att det är högtryck i byggindustrin och ser god tillväxtpotential i Norden. Framförallt är svensk byggkonjunktur viktig då 49% av Cramos försäljning sker i Sverige. Vi räknar med att behålla obligationen löptiden ut och få bra avkastning.