Stim

Stims medlemsstämma 2016: Flera nya ledamöter

Nyhet   •   Maj 31, 2016 14:20 CEST

Onsdag 25 maj höll Stim medlemsstämma i Stockholm. Den nya styrelsen presenterades, motioner avhandlades och vd Karsten Dyhrberg Nielsen gav en bild av Stims framtid – samtidigt som han kunde presentera rekordsiffror för Stim under 2015.

Ett knappt nittiotal av Stims medlemmar samlades till stämma på IVA Konferenscenter i Stockholm. Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen höll en dragning om året som gått och berättade också om de utmaningar Stim står inför, med utgångspunkt i den nya lagstiftning för upphovsrättssällskap som är på väg. Den nya lagstiftningen kommer bland annat att medföra förändringar i styrnings- och tillsynsfrågor. Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen välkomnar den nya lagstiftningen:

– ­­Att harmonisera förutsättningarna att driva kollektiv förvaltning av musikrättigheter inom Europa är en god utveckling. Den nya lagstiftningen ger en ännu större säkerhet att Europas rättighetshavare får den förvaltning de har rätt till och fastställer samtidigt att kollektiv förvaltning är bra för Europa.

Nya rekordsiffror för Stim

Karsten Dyhrberg Nielsen redogjorde för året som gått och kunde konstatera att Stims intäkter nått en ny rekordnivå, 1,8 miljarder. Samtidigt betalade Stim 2015 också ut rekordstor ersättning till rättighetshavarna,1,5 miljarder, fördelat på 1,6 miljoner verk.

Stims vd svarade på medlemmarnas frågor och kunde konstatera att Stim under 2015 fortsatt sitt arbete inom det fokusområde kring analogiavräkning, det vill säga den metod som används i de fall det inte finns tillräckligt bra rapportering av musikanvändningen, och redogjorde för arbetet med en ny reklamationspolicy. Han berättade också om Stims samarbete med brittiska PRS for Music och tyska Gema i ICE, den nya tjänsten för gränsöverskridande licensiering i Europa som så sent som för ett par dagar sedan kunde presentera sitt första avtal, med Google Play Music.

Fyra motioner behandlades

Under stämman tog medlemmarna ställning till fyra motioner, som berörde frågor om tvister mellan rättighetshavare, musikutbudet i public service och frågor om intressekonflikter. Stämman avslog tre av motionerna och ansåg den fjärde vara besvarad.

– Det är bra att Stim har engagerade medlemmar som diskuterar olika frågor på stämman. Det är också bra för Stims administration att få input från medlemmarna för att förstå vad de tycker är viktigt i verksamheten, säger Karsten Dyhrberg Nielsen.

Flera nya ledamöter i styrelsen

Stims nya styrelse presenterades. Nya i styrelsen är ledamöterna Hannah Gullander och Hans Fahlin, samt suppleanterna Dror Feiler, Elisabet Widlund och Victor Larsson.

Stims nya styrelse ser ut så här:

Kjell-Åke Hamrén, ordförande

Martin Q Larsson, ledamot (FST)

Martin Johnsson Tibblin, ledamot (FST)

Marie Samuelsson. suppleant, (FST)

Dror Feiler, suppleant, (FST)

Alfons Karabuda, ledamot (SKAP)

Douglas Carr, ledamot (SKAP)

Elise Einarsdotter, suppleant (SKAP)

Anders Wollbeck, suppleant (SKAP)

Monica Ekmark, ledamot (Musikförläggarna)

Eric Hasselqvist, ledamot (Musikförläggarna)

Lars Karlsson, suppleant (Musikförläggarna)

Elisabet Widlund, suppleant (Musikförläggarna)

Hannah Gullander, ledamot (extern)

Hans Fahlin, ledamot (extern)

Eva Botmar, ledamot (arbetstagarrepresentant)

Annika Falkenäng, suppleant (arbetstagarrepresentant)

Victor Larsson, suppleant (arbetstagarrepresentant)

Stim 2015 - Digital sammanfattning av året som gick

Som komplement till årsredovisningen kan du läsa Stim 2015 – året som gick, med snabbfakta och fördjupande intervjuer.