Stim

Stims ordförande avgår vid årsstämman

Nyhet   •   Nov 17, 2016 13:26 CET

Efter fem år som styrelseordförande för Stim har Kjell-Åke Hamrén meddelat att han avgår vid årsstämman i maj 2017.

Jag har haft olika uppdrag inom Stimsfären i många år, och vid 63 års ålder känner jag att det är dags att lämna över till någon annan. Tidpunkten är dessutom väl vald – vid årsskiftet införs den nya lagstiftning som harmoniserar regelverken för alla förvaltningssällskap i Europa. Så det är en naturlig brytpunkt.

Kjell-Åke Hamrén tillträdde som ordförande i Stim 2012. Innan dess var han bland annat ordförande i Stims ägarförening Musikförläggarna och i Musikförläggarnas internationella samarbetsorganisation ICMP.

Under hans tid vid rodret har Stim bytt vd, antagit en strategisk 1000-dagarsplan, konsoliderat sin kärnverksamhet och utvecklat sitt internationella samarbete för att stärka musikskapares möjligheter att få skälig ersättning också på den digitala marknaden. Och han talar sig varm för den kollektiva förvaltningen:

– I takt med att musiklivet expanderat har upphovsrättssällskapen i Sverige och Norden fått en allt viktigare roll att göra musiken tillgänglig för alla, inom ramen för ett gemensamt regelverk för licensiering och rättighetsklarering.

Under Kjell-Åke Hamréns tid som ordförande har Stim tagit en proaktiv roll i utvecklingen av kollektiv förvaltning av musikrättigheter i Europa, både på marknaden och i förhållande till lagstiftningsarbetet, för att stärka både upphovsrätten, den kollektiva modellen och upphovsrättssällskapen.

– Tillsammans med brittiska PRS for Music och tyska GEMA driver Stim det gemensamma bolaget ICE, som arbetar med gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter i Europa. Detta, i kombination med den nya EU-lagstiftningen, är en garant för att den kollektiva modellen kan säkerställas även i framtiden.

Kjell-Åke Hamrén vill också lyfta fram Stims kulturpolitiska uppdrag att stödja återväxt och mångfald i musikskapande – något som skiljer Stims kollektiva modell från andra modeller.

– Den kollektiva modellen bygger på solidaritet. Och det handlar inte bara om ekonomisk solidaritet utan också kulturell. Bara tillsammans kan vi stärka svensk musik och svenskt musikskapande, oavsett vilken genre vi verkar inom eller hur framgångsrika vi är.

En längre intervju har gjorts med Kjell-Åke där han berättar om sin tid som styrelseordförande i Stim. Läs gärna hela intervjun på Stim.se.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Frändegård, presskontakt Stim maria.frandegard@stim.se, tel: 08-783 88 14.