Kista Science City AB

Stockholm Cleantech Venture Day 2010 lyfter fram miljötekniklösningar för hållbara städer

Nyhet   •   Sep 26, 2010 15:02 CEST

Stockholm Cleantech Venture Day vill i år särskilt lyfta fram miljötekniklösningar för hållbara städer, och årets tema är ”Cleantech Solutions for a Sustainable City”.

En rad europeiska miljöteknikföretag har bjudits in och som erbjuder bland annat lösningar för förnyelsebar energy och energieffektivisering, reducering av koldioxidutsläpp, förbättrad energilagring, grön IT, Smart Grid-applikationer likväl som vattenrening, avfallshantering samt minskning av luftföroreningar.

Eftersom Stockholm är den första staden som utsetts till “European Green Capital of the Year” 2010 är vi extra angelägna om att visa upp så många intressanta miljötekniklösningar och miljöinnovationer som möjligt för en hållbar stadsutveckling. Därför är vi otroligt stolta över de 25 noga utvalda och högintressanta cleantech-företag som kommer att presenteras under Stockholm Cleantech Venture Day 2010.

Stockholm Cleantech Venture Day 2010, 30 september, Kista Science Tower, Kista.

www.stockholmcleantechventureday.com/

För mer information kontakta Magnus Rehn, Stockholm Innovation & Growth AB,  magnus.rehn@stockholminnovation.com, tel. 0705-120 548

För pressackreditering kontakta Carin Balfe Arbman, tel. 070 633 35 08, carin@republicrelations.se