Stockholm-Västerås Flygplats

Stockholm Västerås Flygplats lyfter igen

Nyhet   •   Apr 11, 2015 21:23 CEST

Somliga politiker och en del västeråsare ville lägga ned Västerås Flygplats av kostnadsskäl. Nu blåser det andra vindar och det ska satsas offensivt inför framtiden.

– Känns skönt med arbetsro och framtidstro, menar flygplatsens vd Mikael Nilsson.
Det var efter senaste valet som Västerås nya ”regering” med Anders Teljebäck (S) i spetsen kom med beskedet: Västerås Flygplats blir kvar, det råder politisk enighet i frågan och det ska nu satsas på flygplatsen.
Ett politiskt beslut som mottogs med glädje av Mikael Nilsson och hans personal på Västerås Flygplats.
– Nu har vi utarbetat ett tio-punktsprogram för att öka trafiken på flygplatsen. Vi har bland annat inlett diskussioner med Norrköping om en gemensam flyglinje till Oslo. Förhoppningar finns om att få igång trafik från Västerås till ett nav i Europa som till exempel Helsingfors eller Zürich.

Västerås nya Skavsta?

Det förs även diskussioner kring Västerås Flygplats som alternativ flygplats till Arlanda. För närvarande har Skavsta utanför Nyköping den rollen.
– Det finns nu en miljöaspekt som talar till Västerås fördel, menar Mikael Nilsson. Det har gjorts en utredning som visar att det skulle sparas mer än 600 ton bränsle och 1 800 ton koloxidutsläpp med Västerås som alternativ flygplats. Konkret innebär det att flygbolagen sparar pengar.
Ledningen för flygplatsen tittar även på andra lösningar för att öka passagerartrafiken. Mikael Nilsson förklarar:
– Vi tittar på ett annorlunda angreppssätt där Västerås Flygplats bestämmer destination, biljettpris, bokar platser och hyr in plan med besättning. Ett intressant alternativ med vissa risktagningar men som vi tror på.
För närvarande finns det ett nytt ansikte på Västerås Flygplats. Det är den tidigare direktören för ProAros, Eva Wetterstrand, som är projektanställd. Hon har en bakgrund från flygbolaget SAS där hon jobbade 14 år inom olika funktioner, bland annat marknadsföring.

”Stor potential”

– Det finns en stor framtida potential för Västerås flygplats. Faktum är att Västerås växer och detta i kombination med att Arlanda blir allt trängre. Det finns tre områden för Västerås: affärsresor, fritidsresor och fraktflyg som kan öka rejält. Nu handlar det om att ta tillbaka marknadsandelar och att öka tillgängligheten för Västerås flygplats, säger Eva Wetterstrand.
Det som för närvarande ökar mest på Västerås flygplats är sportflyget. Flera flygklubbar från Stockholmsregionen är på väg till Västerås (se Teljebäck-artikeln härintill) efter att ha ”kastats ut” från Bromma.
– Vi ser det som positivt med mer flyg och fler människor som rör sig kring Västerås Flygplats.
Avslutningsvis vill Mikael Nilsson upplysa om succén med direktflyg till Visby sommaren 2013. Flygplatsen försökte få det tillbaka 2014, vilket inte lyckades. I sommar har man istället skapat Almedalsflyget.
– Det pågår varje dag under Almedalsveckan. Konkret innebär det att besökare flyger till Visby på morgonen och kan resa hem på kvällen.

Fakta/Västerås Flygplats
- Flygverksamheten startade under 1920-talet.
- 1930 övertog militären flygverksamheten och blev F1.
- 1976 öppnades flygfältet för civil flygtrafik.
- 1983 avvecklade försvaret flygflottiljen.
- 1985 köpte Västerås kommun hela området.
- Landningsbanan tillhör de längsta i Sverige med sina 2 581 meter.
- Varje år fraktas det 5 000 ton gods till och från Västerås Flygplats som är den femte största i Sverige.
- Västerås är den näst största skolflygplatsen i Sverige.
- 2014 flög 116 000 passagerare till och från Västerås.

Lasse Blom

lasse.blom@vasterastidning.se