Grontmij

Invigning av Stockholms och Mälardalsregionens första förbehandlingsanläggning för biogas

Nyhet   •   Maj 21, 2012 14:00 CEST

Grontmij är generalkonsult för Stockholms och Mälardalsregionens första förbehandlingsanläggning för biogas. Torsdagen den 24 maj invigs anläggningen i Huddinge.

Förbehandlingsanläggningen för biogas har kapacitet att ta emot cirka 50 000 ton matavfall och förpackat livsmedelsavfall från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri som behandlas till en pumpbar slurry. I nästa steg rötas slurryn och blir till fordonsgas och biogödsel. Bakgrunden till satsningen är att det i dag råder stor brist på fordonsgas i Stockholmsregionen.

Grontmij fick i uppdrag av SRV återvinning att vara generalkonsult för den nya förbehandlingsanläggningen på grund av den kompetens inom biogas och processteknik som finns inom bolaget. Totalåtagandet innebär att Grontmij har projekterat och projektlett anläggningen, och stått för konstruktion av industrihallen samt byggledning. Kompetenser inom el- och tele, vatten och avlopp och vvs har även deltagit i uppdraget.

Invigningen inleds kl 14 på Sofielunds återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV har bjudit in Helene Hellmark-Knutsson (S), ordförande för Mälardalsrådet, och Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, att medverka. Efter öppningsceremonin leder Werner Scheidegger, ansvarig projektledare från Grontmij, rundvandringar där han berättar om processen från avfall till biobränsle.

– Vi har haft ett tätt samarbete med vår kund under resans gång för att hitta optimala lösningar för just den här anläggningen. Det har varit extra roligt att få vara med och bidra med tanke på att det inte finns någon liknande anläggning för matavfallshantering i regionen, säger Per-Anders Tauson, chef för Grontmijs energidivision.

Anläggningen kommer till en början att ta emot avfall från SRV:s fem ägarkommuner: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem, Nynäshamn.