Catella

Stökiga tillgångsmarknader - vad gör Catella?

Nyhet   •   Aug 24, 2015 09:00 CEST

Sedan årshögsta på börsen noterades i slutet av april har det breda svenska aktieindexet OMXSPI fallit med dryga 12 procent under de senaste 4 månaderna. Initialt startade kursfallet på grund av oro runt Greklands skuldsättning. Successivt har dock andra faktorer börjat spela en större roll. Den mest akuta krisen runt Greklands skuldförfall löstes i början av juli, vilket bidrog till en återhämtning. Under de senaste veckorna har dock oron på världens börser åter tagit fart. Anledningen är kraftiga fall på de asiatiska börserna och osäkerhet avseende den kinesiska ekonomin och Kinas allt mer tveksamma makrostatistik.

Dessutom, eller som en ren följd av oron runt Kina, har råvarupriserna fortsatt utvecklats svagt. Oljepriset har fallit dramatiskt under en längre tid. Nedgången drivs av en hög oljeproduktion och en oro för fallande efterfrågan. Detsamma gäller även många metallpriser. Det slår mot bolag som säljer varor och tjänster direkt relaterade till utvinning eller exploatering.

När Kina, oväntat, valde att devalvera den kinesiska valutan Yuan startade en ny våg av oro över de europeiska och amerikanska marknaderna. En devalvering ses som ännu ett tecken på att tillväxten inte lever upp till förväntningarna. Dessutom slår en devalvering direkt mot bolag med stor export till Kina eller de bolag som möter konkurrens därifrån.

Den amerikanska börsen har hållit emot bättre under den grekiska oron och Nasdaqbörsen noterade årshögsta så sent som i juli. Under den senaste veckan har dock även de amerikanska börserna fallit tillbaka och förra veckan avslutades med breda fall och en nedgång på över 3 procent för S&P500.

Nu på morgonen (2015-08-24) handlas de asiatiska börserna svagt igen och Kina var tillfälligt ner runt 10 procent. Vi pratar dock om redan kraftigt nersålda marknader, hög volatilitet och statlig inblandning i såväl direkt handel som i reglementen för övriga investerare.

Nedan följer en kort summering kring hur Catella är positionerade och hur vi agerar i Catellas aktie- och räntefonder. För vår hedgefond finns en separat redogörelse.

Räntemarknaden

Fallande råvarupriser och frågetecken om kinesisk tillväxt har de senaste veckorna resulterat i stigande riskaversion och kapitalflykt från riskbärande tillgångar in till säkrare investeringar såsom statsobligationer. De snabbt stigande långräntorna som präglade marknaden i våras har nu ersatts av fallande räntor och lägre inflationsförväntningar. Svagare produktionsdata i USA har gjort att allt fler förväntar sig en decemberhöjning snarare än en i september.

Vi har tidigare varnat för risken med mer volatila ränterörelser. Något som vi tror att man tyvärr får leva med. Miljön med snabba kast från stigande till fallande räntor gör det, åtminstone kortsiktigt, svårt att skydda portföljen och peka ut någon ihållande riktning. I och med de extremt låga räntenivåerna fortsätter vi att välja att investera i företagsobligationer framför statsobligationer. Långsiktigt ser vi fortfarande risk för stigande räntor, snarare än sjunkande, och ser de senaste veckornas rörelse som en möjlighet att söka skydd mot stigande räntor längre fram.

Aktiemarknaden

Det är uppenbart att det i det korta perspektivet inte finns någonstans att gömma sig. Catella Reavinstfond som är och ska vara en fullinvesterad aktiefond har en stor del av sina positioner i aktier som borde stå emot nedgången bättre, exempelvis Astra Zeneca, Sobi, Unibet och H&M. Men i den fas av kraftiga nedgångar på världens börser som vi befinner oss i just nu gäller det för många att realisera tillgångar snabbt och då spelar aktiernas fundamentala egenskaper inte så stor roll. Fonden har en något högre likviditet än vanligt och dessutom har fonden ett visst optionsskydd som träder in när marknaden är ner 5-10 procent, då fondens aktier med lite högre risk ofta tenderar att gå ner mer än index i en högvolatil miljö. Vi tycker redan att en del av innehaven gått ner alldeles för mycket och de ser nu riktigt attraktiva ut ur ett värderingsperspektiv. Börsens snitt p/e-tal har den senaste veckan kommit ned till under 15 vilket i den låga ränte- miljö vi befinner oss i är prisvärt. Fonden är neutralt viktad i bank- respektive verkstadssektorn. De bolag vi valt i verkstad är till exempel ABB, Alfa Laval och Trelleborg som har större diversifiering och högre andel mot infrastruktur än exempelvis Sandvik, Atlas Copco och Volvo. Fonden har övervikt mot hälsovård och konsumentrelaterat men undervikt i fastigheter och IT.

Catella Småbolagsfond har en stor del av sina investeringar i bolag som gynnas av en stark inhemsk konsumtion. Till exempel klädbolagen Kappahl, MQ och RNB som i en lågräntemiljö gynnas då konsumenten får mer i plånboken att spendera. Fonden har också en betydande övervikt mot den konjunkturokänsliga spel- och underhållningsindustrin med bolag som Unibet, Net Entertainment och Kambi. Ett annat av fondens innehav är MTG som dock har en hel del av sin omsättning i Östeuropa och Ryssland. Detta har påverkat aktien oerhört negativt sedan den urstarka q2-rapporten. Många småbolag, framförallt inom tekniksektorn, tenderar att få höga värderingar trots låga vinster. Fonden har en del av sina innehav i IT-sektorn som IFS, Mycronic och IAR. De är etablerade bolag som tjänar bra med pengar och funnits noterade under en lång tid. Fonden har också en betydande del i hälsovårdssektorn med innehav som Sobi och Meda. Småbolagsfonder är historiskt känsligare för längre, större nedgångar än storbolagsfonderna på grund av den sämre likviditeten. Dock kan det, för den som har en längre investeringshorisont, vara ett bra tillfälle att köpa då det ofta blir översålt i en turbulent marknad.

VIKTIG INFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Vill du se fondens fullständiga prospekt, faktablad eller ta del av års- eller delårsrapporter kontakta oss enligt uppgifterna här intill.