SIS, Swedish Standards Institute

Större tillgänglighet gynnar alla i samhället - SIS startar nätverk

Nyhet   •   Dec 16, 2009 16:47 CET

SIS, Swedish Standards Institute startar ett nätverk för tillgänglighet. Syftet är att samordna svenska intressen och skapa ett nätverk där experter och intresserade kan mötas och utbyta erfarenheter.

Att tänka tillgänglighet för alla i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen, oavsett vilken produkt eller tjänst det är, innebär stora kostnadsbesparingar och en större marknad.

– Därför riktar vi oss till en väldigt bred målgrupp, till exempel designers och produktutvecklare, beslutsfattare, tillverkare, kvalitetsansvariga och upphandlare på alla typer av företag, organisationer och myndigheter. Vi välkomnar alla som är intresserade av att vara med i nätverket och påverka arbetet, säger Christa Ahlenblom.

En produkt eller tjänst som kan användas av alla oavsett funktionsförmåga innebär en stor fördel eftersom det ofta resulterar i en bättre, mer lättanvänd produkt för de flesta. Exempelvis fjärrkontrollen var ursprungligen framtagen som ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning men är idag en självklarhet för alla.

De som redan deltar i SIS nätverk är Handisam, Hjälpmedelsinstitutet, De Handikappades samarbetsorgan, DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelshinder, Vägverket, Arbetsmiljöverket, Institutet för Human Teknologi, Ergolab, Boverket, Post och telestyrelsen (PTS), Bygg klokt och Konsumentverket.

För mer information kontakta Christa Ahlenblom, projektledare på SIS, 08-555 520 50, christa.ahlenblom@sis.se