Sveriges Kommuner och Landsting

Stolt Anders Knape inledde SKL:s kongress

Nyhet   •   Nov 09, 2011 14:15 CET

- Jag är glad och stolt att få leda ett förbund som präglats av stor vilja att hitta gemensamma lösningar för kommuner, landstingen och regionerna, sa Anders Knape i sitt öppningstal på Sveriges Kommuner och Landstings kongress.

Han beskrev det svenska systemet som en enormt decentraliserad välfärdsorganisation, unik på det sättet att kommunerna och landstingen varje dag också fattar en mängd myndighetsbeslut.

Under sitt tal berörde Anders Knape det politiska ledarskapet, arbetsgivarrollen, ekonomin, klimatfrågorna, det lokala självstyret kontra krav på likvärdighet samt jämställdhet.

Om det politiska ledarskapet:

- Vi ska leverera demokrati och vi har ledarskapet 24 timmar om dygnet. Vi måste prata mer om vad det innebär, ställa krav på våra verksamheter och kräva uppföljning. Vi kan inte ha järnkoll på allt, men vi måste tydliggöra vår närvaro

Om arbetsgivarrollen:
- Det behövs mer engagemang. Vi är nu på väg in i en stor avtalsrörelse, och vi kommer att fortsätta driva linjen om decentraliserade avtal så att man lokalt kan premiera duktiga medarbetare. Men vi måste också vårda avtalen när de väl ska omsättas och där finns mycket kvar att göra Annars blir det krav på centrala nivåer och garantier.

- Våra anställda trivs bättre på jobbet än statligt och privat anställda. Men vi uppfattas inte som de attraktiva arbetsgivare vi faktiskt är. Därför kommer vi de närmaste åren att satsa hårt för att stimulera inte minst unga att söka sig till vår sektor.

Om ekonomin:
- Vi ser hur krisen drabbar våra kolleger i Europa. De är beroende av statsbidrag och när staterna sparar drabbas den lokala och regionala nivån först. Vi ser mer av social oro. Därför måste vi i Sverige ha fortsatt fokus på att människor kan och får arbete, det är grunden för den välfärd vi levererar. Ekonomin i sektorn är stabil, men framtiden är diffus. Vi vet inte hur krisen kommer att slå.

Om självstyre kontra likvärdighet:

- Idag är informationen en knapptryckning bort. Medborgarna vet och jämför. Det är i grunden bra. Men det triggar också den nationella nivån att prata om likvärdighet. Man måste ha respekt och förståelse för vikten av att vi löser saker på olika sätt och därför bidrar till utveckling. Och utan utveckling blir det ingen kraft i systemet.

Om klimatfrågorna:
- Kommunerna och landsting har gått i bräschen för det klimatarbete som gjort Sverige framgångsrikt. Vi kommer att ha en fortsatt nyckelroll som Sveriges största fastighetsägare, ansvaret för fysisk planering och ansvar för en stor del av kollektivtrafiken. Vi har en direkt påverkan på hur vi som nation kan bidra till en bättre miljö.

Om jämställdhet:
- Det visar sig ofta att vi tror att vi jobbar jämställt, men det gör vi inte. Fortfarande gynnas pojkar och män framför flickor och kvinnor. Vi har fått medel för att skapa en hållbar jämställdhet och det arbetet fortsätter.

Anders Knape avslutade med att tacka ombuden för det jobb de lägger ned.

- Det kan kännas otacksamt när drevet går eller oppositionen är som stökigast. Men vi som drabbats av den politiska bacillen vet ju hur stimulerande det också är.
 
Följ SKL:s kongress (öppnas i nytt fönster) 

För mer information:
Claes Bertilson, pressekreterare
Tfn: 070 – 327 7807

Iréne Tinglöv, pressekreterare
Tfn: 070 – 692 4437

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Under kongressen används #sklkongress på Twitter