Sveriges Kommuner och Landsting

Stolthet och fördomar

Nyhet   •   Nov 07, 2011 09:28 CET

De mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden finns i kommuner och landsting. Mest nöjda med sitt arbete är anställda inom landstingen. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Anställda i kommuner och landsting anser i högre grad än i den privata sektorn att deras arbeten är viktiga och meningsfulla. Trots detta upplever många att deras arbetsplatser har rykte om sig att vara sämre än den privata sektorn.– Vi måste bli bättre på att marknadsföra alla de spännande och utmanande jobb som finns i kommuner och landsting. Medarbetarna upplever att det finns ett glapp mellan föreställningen om hur det är att jobba i vår sektor och hur man faktiskt upplever sina jobb, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetsbelastningen anses generellt vara högre i offentlig sektor och flera känner stress och trötthet efter arbetsdagens slut. Ändå uppger medarbetarna i kommuner och landsting genomgående att de känner mer engagemang, motivation och är mer nöjda med utmaningarna i jobbet än anställda i andra sektorer.

– Medarbetarna i kommuner och landsting kan med rätta känna stolthet över sitt engagemang, sina arbetsplatser och det viktiga och betydelsefull jobb som de utför, säger Håkan Sörman.

Rapporten Stolthet och fördomar baseras i huvudsak på statistik från Svenskt kvalitetsindex och Statistiska centralbyrån och ingår i kommunikationssatsningen ”Sveriges Viktigaste Jobb”.


Fakta - Sveriges Viktigaste Jobb

SKL ska genom en fyraårig kommunikationssatsning "Sveriges Viktigaste Jobb" öka kunskapen om – och nyansera bilden av – jobben i välfärdssektorn och kommuner och landsting som arbetsgivare. Vi vill föra ut information, bemöta myter med fakta och skapa nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns.
 

Länk till webbsidan Sveriges Viktigaste Jobb

Ladda ner eller beställ rapporten: ”Stolthet och fördomar” från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

Ladda ner högupplöst bild på Håkan Sörman